کنفرانس ملی مدل¬سازی ریاضی در علوم مهندسی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر , 2017-10-26

عنوان : ( مدل¬سازی آلاینده¬ها و دور لحظه¬ای یک موتور اشتعال تراکمی با استفاده از روش رگرسیون خطی چندگانه )

نویسندگان: مجید رجبی وندچالی , محمدحسین عباسپور فرد , عباس روحانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه، موتورهای دیزل به طور وسیع در بخش¬های مختلف به کار می¬روند و از منابع اصلی آلودگی هوا در جهان به شمار می¬روند. محققین برای اندازه¬گیری دقیق آلایندگی موتورها متحمل صرف وقت و هزینه¬های بالایی می¬شوند. از این رو، هدف اصلی تحقیق حاضر ارائه¬ی مدل¬های رگرسیون خطی مناسب برای برخی پارامترهای عملکردی مهم موتور تراکتور ITM285 بر حسب گشتاور و دور موتور بود. آزمایش در 11 سطح دور اولیه موتور (779، 921، 1063، 1204، 1346، 1488، 1629، 1771، 1818، 1913 و 2054 rpm) با اعمال گشتاور از صفر تا بار کامل، با گام¬های 10 N.m انجام شد. پارامترهای اندازه¬گیری شامل دور لحظه¬ای موتور، حداکثر و میانگین کدری دود اگزوز بود. نتایج نشان داد که بیش¬ترین ضریب تبیین مدل مربوط به دور لحظه¬ای موتور (R2=0.955) و کم¬ترین آن مربوط به میانگین کدری دود اگزوز (R2=0.732) بود که حاکی از مناسب بودن مدل¬های به دست آمده داشت. نتایج ارزیابی مدل¬های رگرسیونی نشان داد که تطابق بالایی بین خروجی مدل¬ها با خروجی مطلوب وجود داشت.

کلمات کلیدی

, دور موتور, رگرسیون خطی چندمتغیره, کدری دود اگزوز, گشتاور, موتور دیزل.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1066149,
author = {رجبی وندچالی, مجید and عباسپور فرد, محمدحسین and روحانی, عباس},
title = {مدل¬سازی آلاینده¬ها و دور لحظه¬ای یک موتور اشتعال تراکمی با استفاده از روش رگرسیون خطی چندگانه},
booktitle = {کنفرانس ملی مدل¬سازی ریاضی در علوم مهندسی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر},
year = {2017},
location = {ابهر, ايران},
keywords = {دور موتور، رگرسیون خطی چندمتغیره، کدری دود اگزوز، گشتاور، موتور دیزل.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدل¬سازی آلاینده¬ها و دور لحظه¬ای یک موتور اشتعال تراکمی با استفاده از روش رگرسیون خطی چندگانه
%A رجبی وندچالی, مجید
%A عباسپور فرد, محمدحسین
%A روحانی, عباس
%J کنفرانس ملی مدل¬سازی ریاضی در علوم مهندسی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
%D 2017

[Download]