کنگره بین اللملی افق های جدید در معماری و شهرسازی , 2017-01-04

عنوان : ( بررسی رویکرد منطقه گرایی در معماری کشورهای درحال توسعه )

نویسندگان: مریم طوسی , محمود فیض آبادی , حامد کامل نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

...

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1066154,
author = {طوسی, مریم and فیض آبادی, محمود and کامل نیا, حامد},
title = {بررسی رویکرد منطقه گرایی در معماری کشورهای درحال توسعه},
booktitle = {کنگره بین اللملی افق های جدید در معماری و شهرسازی},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
keywords = {...},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی رویکرد منطقه گرایی در معماری کشورهای درحال توسعه
%A طوسی, مریم
%A فیض آبادی, محمود
%A کامل نیا, حامد
%J کنگره بین اللملی افق های جدید در معماری و شهرسازی
%D 2017

[Download]