کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، معماری و مدیریت بحران , 2017-05-25

Title : ( انرژی های تجدید پذیر در معماری پایدار )

Authors: SOROOSH ATAEE , Hamed Kamelnia ,

Citation: BibTeX | EndNote

...

Keywords

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1066238,
author = {ATAEE, SOROOSH and Kamelnia, Hamed},
title = {انرژی های تجدید پذیر در معماری پایدار},
booktitle = {کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، معماری و مدیریت بحران},
year = {2017},
location = {تهران, IRAN},
keywords = {...},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T انرژی های تجدید پذیر در معماری پایدار
%A ATAEE, SOROOSH
%A Kamelnia, Hamed
%J کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، معماری و مدیریت بحران
%D 2017

[Download]