دومین کنفرانس ملی اطلاعات و محاسبات کوانتومی , 2017-08-23

عنوان : ( بررسی درهم تنیدگی اتم ها در دو کاوام تک مد مجزا )

نویسندگان: نیلوفر ارامی , کورش جاویدان , سمیرا نظیف کار , حکیمه جاقوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سیستمی با دو کاواک تک مد دور در نظر بگیرید که با یک فیبر اپتیکی به هم وصل شده اند و چندین اتم دو ترازه در کاواک ها محبوس شده اند.در این تحقیق، با این فرض که اتم ها به با میدان کاواک به صورت موضعی برهم کنش کنند و هیچ برهم کنش مستقیمی بین اتم ها وجود نداشته باشد، تحول این سیستم فیزیکی بررسی وتحول درهم تنیدگی نشان داده شده است.

کلمات کلیدی

, درهم تنیدگی, کاواک QED, کاواک تک مد, معیار توافق
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1066516,
author = {ارامی, نیلوفر and جاویدان, کورش and سمیرا نظیف کار and جاقوری, حکیمه},
title = {بررسی درهم تنیدگی اتم ها در دو کاوام تک مد مجزا},
booktitle = {دومین کنفرانس ملی اطلاعات و محاسبات کوانتومی},
year = {2017},
location = {شاهرود, ايران},
keywords = {درهم تنیدگی، کاواک QED، کاواک تک مد، معیار توافق},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی درهم تنیدگی اتم ها در دو کاوام تک مد مجزا
%A ارامی, نیلوفر
%A جاویدان, کورش
%A سمیرا نظیف کار
%A جاقوری, حکیمه
%J دومین کنفرانس ملی اطلاعات و محاسبات کوانتومی
%D 2017

[Download]