دومین کنفرانس علمی پژوهشی علوم و صنایع غذایی ایران , 2016-09-28

عنوان : ( بررسی کنتیک تغییرات رنگ طی خشک کردن هوای داغ برش های هویج اسمزشده در محلول چای ترش )

نویسندگان: محمد مالکی ایسک , فخری شهیدی , محمدجواد وریدی , الهام آذر پژوه ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله به بررسی تغییرات رنگی نمونه های هویج در مرحله خشک کردن با هوای داغ پرداخته شد. نمونه های هویج برش خورده پس از مرحله اسمز با چای ترش در سه دمای ۶۰ ،۷۰ و ۸۰ درجه حرارت در خشک کن هوای داغ تا رسیدن به وزن ثابت خشک شدند. در فواصل زمانی معین از نمونه ها عکس برداری شد و سپس مولفه های رنگی A*B*L *و E*Δ آن ها محاسبه شد. روند تغییرات مولفه یΔ E *در مقابل زمان رسم شد و با مدل تجربی برازش شد. نتایج حاصل از برازش کردن نشان داد که هر سه دما برازش خوبی با داده های آزمایشی داشتند. مولفه های رنگی B,*L *با گذشت زمان روند کاهشی از خود نشان داد ولی مولفه ی رنگی A *تغییرات محسوسی را نشان نداد ΔE *نیز با گذشت زمان روند افزایشی داشت. نتایج حاصل از برازش نشان داد که دمای ۸۰ درجه حرارت بهترین برازش را با مدل تجربی نشان داد.

کلمات کلیدی

, در این مقاله به بررسی تغییرات رنگی نمونه های هویج در مرحله خشک کردن با هوای داغ پرداخته شد. نمونه های هویج برش خورده پس از مرحله اسمز با چای ترش در سه دمای ۶۰ , ۷۰ و ۸۰ د
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1066618,
author = {مالکی ایسک, محمد and شهیدی, فخری and وریدی, محمدجواد and الهام آذر پژوه},
title = {بررسی کنتیک تغییرات رنگ طی خشک کردن هوای داغ برش های هویج اسمزشده در محلول چای ترش},
booktitle = {دومین کنفرانس علمی پژوهشی علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2016},
location = {ايران},
keywords = {در این مقاله به بررسی تغییرات رنگی نمونه های هویج در مرحله خشک کردن با هوای داغ پرداخته شد. نمونه های هویج برش خورده پس از مرحله اسمز با چای ترش در سه دمای ۶۰ ،۷۰ و ۸۰ درجه حرارت در خشک کن هوای داغ تا رسیدن به وزن ثابت خشک شدند. در فواصل زمانی معین از نمونه ها عکس برداری شد و سپس مولفه های رنگی A*B*L *و E*Δ آن ها محاسبه شد. روند تغییرات مولفه یΔ E *در مقابل زمان رسم شد و با مدل تجربی برازش شد. نتایج حاصل از برازش کردن نشان داد که هر سه دما برازش خوبی با داده های آزمایشی داشتند. مولفه های رنگی B;*L *با گذشت زمان روند کاهشی از خود نشان داد ولی مولفه ی رنگی A *تغییرات محسوسی را نشان نداد ΔE *نیز با گذشت زمان روند افزایشی داشت. نتایج حاصل از برازش نشان داد که دمای ۸۰ درجه حرارت بهترین برازش را با مدل تجربی نشان داد.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی کنتیک تغییرات رنگ طی خشک کردن هوای داغ برش های هویج اسمزشده در محلول چای ترش
%A مالکی ایسک, محمد
%A شهیدی, فخری
%A وریدی, محمدجواد
%A الهام آذر پژوه
%J دومین کنفرانس علمی پژوهشی علوم و صنایع غذایی ایران
%D 2016

[Download]