پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری , 2018-01-03

عنوان : ( بررسی رفتار برشی تیرهای بتنی ساخته شده از سنگدانه بازیافتی )

نویسندگان: حمیدرضا چابکی , , آرش کریمی پور , محسن خطیبی نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حفظ محیط زیست و کاهش میزان مصالح دورریز در طبیعت از موضوعات بسیار مهم است. امروزه مسئله استفاده از مصالح بازیافتی حاصل از تخریب ساختمان های فرسوده و استفاده مجدد از این مصالح در ساخت بتن مورد توجه قرار گرفته است. در این بررسی اثر افزودن مصالح حاصل از تخریب ساختمان ها به عنوان سنگدانه در تهیه مخلوط بتن مطالعه شده است. هدف از انجام این بررسی تعیین رفتار برشی، ظرفیت برشی در تیرهای بتن مسلح ساخته شده از سنگدانه بازیافتی است. در ساخت نمونه های مورد نظر از سنگدانه بازیافتی به ترتبی با مقدار 0% درصد، 50 درصد و 100% جایگزین سنگدانه طبیعی استفاده شده است. نمونه ها تحت انجام آزمایش خمش چهارنقطه ای استاتیکی بررسی شدند. از این رو، با بررسی نتایج بدست آمده از مطالعات آزمایشگاهی به بررسی رفتار برشی تیرهای بتن مسلح دارای سنگدانه بازیافتی پرداخته شده است. نتایج بدست آمده از این بررسی نشان می¬دهد که اختلاف قابل ملاحظه ای در رفتار برشی تیرهای ساخته شده از سنگدانه بازیافتی و طبیعی وجود دارد.

کلمات کلیدی

, ظرفیت برشی, تیرهای بتن مسلح, سنگدانه بازیافتی, ترک خوردگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1066679,
author = {حمیدرضا چابکی and , and کریمی پور, آرش and محسن خطیبی نیا},
title = {بررسی رفتار برشی تیرهای بتنی ساخته شده از سنگدانه بازیافتی},
booktitle = {پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری},
year = {2018},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ظرفیت برشی، تیرهای بتن مسلح، سنگدانه بازیافتی، ترک خوردگی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی رفتار برشی تیرهای بتنی ساخته شده از سنگدانه بازیافتی
%A حمیدرضا چابکی
%A ,
%A کریمی پور, آرش
%A محسن خطیبی نیا
%J پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
%D 2018

[Download]