اولین سمینار ملی کنترل و بهینه سازی , 2017-10-11

Title : ( توسعه روش تخصیص خطی در روش های تصمیم گیری )

Authors: مهدی رنجبر تقی آبادی , Sohrab Effati ,

Access to full-text not allowed by authors

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

برای حل مسائل تصمیم گیری چند شاخصه روش های زیادی وجود دارد که یکی از آنها روش تخصیص خطی می باشد. در این مقاله هدف توسعه این روش در مسائل تصمیم گیری چند شاخصه و معرفی روش تخصیص درجه دوم که در نهایت تبدیل به یک مسئله برنامه ریزی درجه دوم صفر و یک می شود، می باشد. در پایان با ارائه یک مثال ارجح بودن روش پیشنهادی جدید را نسبت به روش تخصیص خطی بررسی می کنیم.

Keywords

, روشهای تصمیم گیری, برنامه ریزی درجه دوم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1067025,
author = {مهدی رنجبر تقی آبادی and Effati, Sohrab},
title = {توسعه روش تخصیص خطی در روش های تصمیم گیری},
booktitle = {اولین سمینار ملی کنترل و بهینه سازی},
year = {2017},
location = {مشهد, IRAN},
keywords = {روشهای تصمیم گیری- برنامه ریزی درجه دوم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T توسعه روش تخصیص خطی در روش های تصمیم گیری
%A مهدی رنجبر تقی آبادی
%A Effati, Sohrab
%J اولین سمینار ملی کنترل و بهینه سازی
%D 2017

[Download]