فناوری های نوین غذایی (فناوری های جدید در صنعت غذا), دوره (5), شماره (4), سال (2018-9) , صفحات (543-555)

عنوان : ( تأثیر شرایط فرایند اکستروژن بر برخی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی میان وعده حجیم بر پایه ماش جوانه‌زده و بلغور ذرت )

نویسندگان: نسرین فیاض , محبت محبی , الناز میلانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بحث کمبود پروتئین به‌ویژه در جوامع درحال‌توسعه در سال‌های اخیر موردتوجه قرار گرفته است. در سال‌های اخیر به دلیل افزایش نیاز به مواد غذایی پروتئینی از حبوبات به‌عنوان یک منبع غذایی ارزشمند استفاده می‌شود.

کلمات کلیدی

, اکستروژن, میان وعده, ویژگی های رنگی و سختی بافت, ماش جوانه زده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1067323,
author = {فیاض, نسرین and محبی, محبت and الناز میلانی},
title = {تأثیر شرایط فرایند اکستروژن بر برخی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی میان وعده حجیم بر پایه ماش جوانه‌زده و بلغور ذرت},
journal = {فناوری های نوین غذایی (فناوری های جدید در صنعت غذا)},
year = {2018},
volume = {5},
number = {4},
month = {September},
issn = {2476-4787},
pages = {543--555},
numpages = {12},
keywords = {اکستروژن; میان وعده; ویژگی های رنگی و سختی بافت; ماش جوانه زده},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر شرایط فرایند اکستروژن بر برخی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی میان وعده حجیم بر پایه ماش جوانه‌زده و بلغور ذرت
%A فیاض, نسرین
%A محبی, محبت
%A الناز میلانی
%J فناوری های نوین غذایی (فناوری های جدید در صنعت غذا)
%@ 2476-4787
%D 2018

[Download]