ماشین های کشاورزی, دوره (8), شماره (1), سال (2018-4) , صفحات (171-183)

عنوان : ( ارائه یک الگوریتم تجزیه بوستروفدون اصلاح شده برای پیکربندی بهینه مزارع مسطح جهت استفاده در سامانه‌های طراحی مسیر وسایل نقلیه کشاورزی )

نویسندگان: رحمان گودرزی , حسن صدرنیا , عباس روحانی , مصطفی نوری بایگی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در سال‌های اخیر، عرضه ربات‌های سیار و ماشین‌های مجهز به سامانه‌های هدایت خودکار برای کار در محیط‌های کشاورزی افزایش یافته است. طراحی مسیر برای این سامانه‌ها یک ضرورت است و هم‌چنین یک فرصت جدید برای بهبود بازدهی عملیات زراعی و کاهش اثرات زیست‌محیطی فرآهم آورده است. تاکنون راهکارهای زیادی برای برآورده کردن احتیاجات خاص مسئله طراحی مسیر در محیط کشاورزی ارائه شده‌اند. بخش مهم این راهکارها وجود یک توصیف بهینه و سریع از محیط عملیات به‌عنوان یک نقشه مبنا است. در این پژوهش، یک الگوریتم تجزیه‌ برای پیکربندی چندضلعی بیان‌گر محیط عملیات زراعی با ارتقاء روش تجزیه‌ سلولی بوستروفدون در رباتیک ارائه شده است. الگوریتم با ایده حداقل مواجهه با شرایط هزینه‌ساز برای کاهش هزینه با معیار مسافت‌های غیرمؤثر ناحیه سرگاهی طراحی شد و روی مجموعه‌ای از نمونه‌ها (شامل ۱۸ مورد چند ضلعی‌های ساده تا پیچیده) اعمال گردید. سپس با مقایسه آن با حالت عدم تجزیه و روش تجزیه‌- ‌ادغام به‌‌عنوان یکی از سریع‌ترین روش‌ها ارزیابی شد. الگوریتم در زمان پردازش بسیار اندک (زیر ۱۰۰ میلی‌ثانیه و ده‌ها برابر سریع‌تر از روش تجزیه‌- ‌ادغام) نتایجی بهینه، به‌ویژه در محیط‌های پیچیده ارائه کرده است. نتایج، به‌طور متوسط دو درصد کاهش هزینه را نسبت به حالت عدم تجزیه و روش تجزیه‌- ‌ادغام نشان می‌دهد و گستره آن از ۸- تا ۱۴ درصد نسبت به حالت عدم تجزیه و تا ۱۲درصد نسبت به روش تجزیه-‌‌ ادغام است. دیگر مزایای الگوریتم، دست‌یابی به پوشش کامل و سازگاری با انواع شکل مزرعه و ماشین‌های زراعی است.

کلمات کلیدی

, پیکربندی مزرعه, تجزیه بوستروفدون, طراحی مسیر, مزارع مسطح, وسایل نقلیه کشاورزی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1067681,
author = {گودرزی, رحمان and صدرنیا, حسن and روحانی, عباس and نوری بایگی, مصطفی},
title = {ارائه یک الگوریتم تجزیه بوستروفدون اصلاح شده برای پیکربندی بهینه مزارع مسطح جهت استفاده در سامانه‌های طراحی مسیر وسایل نقلیه کشاورزی},
journal = {ماشین های کشاورزی},
year = {2018},
volume = {8},
number = {1},
month = {April},
issn = {2228-6829},
pages = {171--183},
numpages = {12},
keywords = {پیکربندی مزرعه; تجزیه بوستروفدون; طراحی مسیر; مزارع مسطح; وسایل نقلیه کشاورزی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارائه یک الگوریتم تجزیه بوستروفدون اصلاح شده برای پیکربندی بهینه مزارع مسطح جهت استفاده در سامانه‌های طراحی مسیر وسایل نقلیه کشاورزی
%A گودرزی, رحمان
%A صدرنیا, حسن
%A روحانی, عباس
%A نوری بایگی, مصطفی
%J ماشین های کشاورزی
%@ 2228-6829
%D 2018

[Download]