تدریس پژوهی, دوره (5), شماره (4), سال (2018-1) , صفحات (99-122)

عنوان : ( چارچوب فعالیتهای یادگیری اعضای هیأت علمی در برنامه های درسی توسعه حرفه ای در رشته های علمی STEM )

نویسندگان: صادق زارع صفت , مرضیه دهقانی , رضوان حکیم زاده , مرتضی کرمی , کیوان صالحی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: این پژوهش با رویکردی کیفی و پژوهشی تطبیقی و تحلیلی-تبیینی در پی تدوین چارچوبی برای فعالیت‌های یادگیری اعضای هیأت‌علمی در برنامه‌های درسی توسعه حرفه‌ای در رشته‌های علمی علوم پایه، تکنولوژی، مهندسی و ریاضیات است. برای رسیدن به این هدف دو سؤال اصلی مطرح شد. نخست آن‌که دانشگاه‌های پیشرو چه برنامه‌هایی را برای فعالیت‌های یادگیری اعضای هیأت‌علمی تدارک می بینند؟ و سپس اینکه کدام برنامه‌های توسعه حرفه‌ای هم خوانی بیشتری با حوزه رشته‌های علمی STEM دارد. روش: سؤال اول از طریق پژوهش تطبیقی و روش بردی با کمی تغییرات استفاده شد. در بخش دوم پژوهش با استفاده از رویکرد تحلیلی تببینی مشخصات برنامه‌های توسعه حرفه‌ای در حوزه رشته‌های علمی STEM استخراج و همخوانی برنامه‌های دانشگاه‌های پیشرو بررسی شد نمونه‌گیری از نوع هدفمند معیاری بود. معیار انتخاب داشتن مرکز یادگیری و تدریس در دانشگاه‌های پیش‎رو بود. یافته‎ها: دانشگاه‌ها در مجموع چهار حیطه برنامه‌های توسعه حرفه‌ای را دنبال می‌کنند: الف) برنامه‌هایی مبتنی بر تعاملات ب) برنامه‌هایی در راستای پشتیبانی های مالی و غیرمالی ج) برنامه‌هایی مبتنی بر خدمات انلاین و د) خودکاوی روایتی. در بخش دوم پژوهش یافته‌ها نشان داد که تدریس و یادگیری اعضای هیأت‌علمی در حوزه STEM در دانشگاه برکلی و آموزش مبتنی بر یادگیری‌های الکترونیکی (MOOCS) در دانشگاه‌های مالزی، هنگ کنگ و ژاپن هم‌خوانی بیشتری با این حوزه رشته‌های علمی دارد. در پایان مدلی مفهومی استخراج و توصیه شد.

کلمات کلیدی

, برنامه درسی, برنامه‌های توسعه حرفه‌ای اعضای هیأت‌علمی, STEM, دانشگاه‌های پیشرو, فعالیت‌های یادگیری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1067866,
author = {صادق زارع صفت and مرضیه دهقانی and رضوان حکیم زاده and کرمی, مرتضی and کیوان صالحی},
title = {چارچوب فعالیتهای یادگیری اعضای هیأت علمی در برنامه های درسی توسعه حرفه ای در رشته های علمی STEM},
journal = {تدریس پژوهی},
year = {2018},
volume = {5},
number = {4},
month = {January},
issn = {2476-5686},
pages = {99--122},
numpages = {23},
keywords = {برنامه درسی; برنامه‌های توسعه حرفه‌ای اعضای هیأت‌علمی; STEM; دانشگاه‌های پیشرو; فعالیت‌های یادگیری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T چارچوب فعالیتهای یادگیری اعضای هیأت علمی در برنامه های درسی توسعه حرفه ای در رشته های علمی STEM
%A صادق زارع صفت
%A مرضیه دهقانی
%A رضوان حکیم زاده
%A کرمی, مرتضی
%A کیوان صالحی
%J تدریس پژوهی
%@ 2476-5686
%D 2018

[Download]