ظرفیت های گردشگری و توسعه شهرستان فردوس , 2018-03-14

عنوان : ( جایگاه قنات بلده در توسعه گردشگری شهرستان فردوس )

نویسندگان: سیده سمیه خاتمی , خدیجه بوزرجمهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

قنات به عنوان یک سازه آبی کهن دارای ارزش فرهنگی و تاریخی است که حفاظت از آن را توجیه و تضمین مینماید. امروزه یکی از کارکردهای جدید قنات، گردشگری است و در این مقاله به مطالعه جنبه های گردشگری قنات بلده در شهرستان فردوس پرداخته شدهاست. قنات بلده دربرگیرنده 61 قنات، دو چشمه و مقداری آبهای سرگردان است و دارای قدمت تاریخی و از جمله قناتهای ایرانی ثبتشده یونسکو است. یافته ها حاکی از آن است که قنات بلده گرچه ازجنبه فنی مهندسی برای مقاصد گردشگری مستعد است ولی با توجه به میزان آبدهی آن، پرورش آبزیان یا شبیهسازی سازههای بومی مانند آسیاب میتواند جاذبه مضاعفی برای گردشگران باشد. از جنبه زمین شناسی هر نوع حفاری و تأسیسات زیرزمینی در قنات بلده از استحکام لازم برخوردار خواهد بود و هزینه چندان زیادی برای طرحهای گردشگری نخواهد داشت. از طرفی سیستم مدیریت قنات بلده نیز وابستگی بسیار کمی به اعتبارات دولتی دارد. علاوه بر این در طول مسیر بیرونی قنات, باغات و فضاهای زیبا و مفرح, آثار تاریخی وجاذبههای فرهنگی ایجاد شده, پتانسیل های بسیار زیادی را برای جذب گردشگر دارا میباشد. با این وجود جهت بهرهبرداری مطلوب و بهنگام از این پدیدار تاریخی- اجتماعی، توجه بیشتر و سرعت بخشیدن به اقداماتی از قبیل لایروبی قنوات، دایر کردن و تجهیز موزه آب، زیباسازی مناظر در طول مسیر قنات،معرفی و رونق بخشیدن به جاذبه های گردشگری روستاهای پیرامون قنات، تجهیز اقامتگاه های بوم گردی ضرورتی انکارناپذیر است.

کلمات کلیدی

, گردشگری, قنات, قنات بلده, شهرستان فردوس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1067913,
author = {خاتمی, سیده سمیه and بوزرجمهری, خدیجه},
title = {جایگاه قنات بلده در توسعه گردشگری شهرستان فردوس},
booktitle = {ظرفیت های گردشگری و توسعه شهرستان فردوس},
year = {2018},
location = {فردوس, ايران},
keywords = {گردشگری- قنات- قنات بلده- شهرستان فردوس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T جایگاه قنات بلده در توسعه گردشگری شهرستان فردوس
%A خاتمی, سیده سمیه
%A بوزرجمهری, خدیجه
%J ظرفیت های گردشگری و توسعه شهرستان فردوس
%D 2018

[Download]