دومین کنفرانس آب و هواشناسی ایران , 2018-05-09

عنوان : ( استفاده از شاخص خشکسالی در مدیریت بهره‏برداری آب‏زیرزمینی )

نویسندگان: هاشم درخشان , کامران داوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آب‏زیرزمینی یگانه منبع قابل‏اطمینان برای تأمین آب (مخصوصاً شرب) در شرایط خشکسالی بوده، که لزوم حفاظت از آن به دلیل افزایش آسیب‏پذیری در برابر وقوع خشکسالی‏های خطرناک، ناشی از تغییر اقلیم اجتناب‏ناپذیر است. در حال حاضر در صورت وقوع خشکسالی میزان برداشت از آب‏زیرزمینی تغییر نمی‏کند در حالی که میزان آب تجدیدپذیر کاهش یافته و به شدت تغذیه‏ آبخانه کم می‏شود. کاهش تغذیه آبخانه تعادل با میزان برداشت را بر هم می‏زند. که این عدم تعادل در قالب افت سطح آب‏زیرزمینی نمایان خواهد شد. بنابراین تنظیم برداشت به تناسب تغییر شرایط آب‏و‏هوایی از کلیدی‏ترین چالش‏ها در مدیریت آب‏زیرزمینی محسوب می‏شود. در این مقاله استفاده از شاخص خشکسالی برای مدیریت بهره‏برداری از آب‏زیرزمینی مورد توجه قرار گرفته، و روشی به منظور بهبود ارتباط بین نوسانات آب و هوایی در تنظیم میزان برداشت از آب‏زیرزمینی پیشنهاد گردیده است. روش پیشنهادی (شاخص خشکسالی تجمعی) با استفاده از داده‏های یک دوره 122 ساله در دشت مشهد مورد کاربرد قرار گرفت. بر اساس شاخصSPI، شاخص خشکسالی تجمعی (CSPI) به منظور مدیریت بهره‏برداری آب‏زیرزمینی مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که شاخص CSPI می‏تواند مبنایی معقول برای تنظیم برداشت از آبخانه متناسب با نوسانات آب و هوایی فراهم آورد.

کلمات کلیدی

, خشکسالی, شاخص خشکسالی تجمعی, ذخیره استراتژیک آب‏زیرزمینی, مدیریت پایدار آب‏زیرزمینی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1068596,
author = {درخشان, هاشم and داوری, کامران},
title = {استفاده از شاخص خشکسالی در مدیریت بهره‏برداری آب‏زیرزمینی},
booktitle = {دومین کنفرانس آب و هواشناسی ایران},
year = {2018},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {خشکسالی، شاخص خشکسالی تجمعی، ذخیره استراتژیک آب‏زیرزمینی، مدیریت پایدار آب‏زیرزمینی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T استفاده از شاخص خشکسالی در مدیریت بهره‏برداری آب‏زیرزمینی
%A درخشان, هاشم
%A داوری, کامران
%J دومین کنفرانس آب و هواشناسی ایران
%D 2018

[Download]