کنفرانس ملی پدافند غیر عامل و توسعه پایدار , 2016-10-03

عنوان : ( جایگاه پدافند غیر عامل در امنیت زیرساخت های شهری با تاکید بر زیرساخت آب )

نویسندگان: سیدهادی زرقانی , امید علی خوارزمی , فاطمه بخشی شادمهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در عصر حاضر شهرها مهمترین مراکز سکونت گاهی بشر محسوب می شوند و از اینرو شاهد تمرکز زیاد جمعیت، سرمایه، مراکز و تاسیسات و ...در آنها هستیم. تمرکز و تراکم جمعیت، سرمایه و مراکز و تاسیسات مدتلف در شهر ها ضمن اینکه دربردارنده آثار و پیامدهای مدتلف اقتصادی، اجتماعی،سیاسی و زیست محیطی است، از نظر دفاعی- امنیتی آنها را به اهدافی استراتژیک در جنگ و حملات نظامی و تروریستی تبدیل نموده است. تجربه جنگهای قرون گذشته و کنونی در عراق، کوزوو ، یمن و ...نشان می دهد که مراکز و تاسیسات حیاتی شهرها به ویژه زیر ساخت های حیاتی مانند زیر ساخت آب،برق، انرژی جزء اهداف اولیه و اصلی هستند که مورد تهاجم قرار می گیرند. پدافند غیر عامل، در بردارنده مجموعه اصول و ملاحظات دفاعی-امنیتی است که رعایت آنها می تواند به پایداری و بقای سیستم کمک شایانی نماید. بر این اساس، این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی میزان آسیب پذیری عناصر و بدش های مدتلف زیر ساخت آب در برابر حملات نظامی و تروریستی می پردازد. نتایج پژوهش نشان می دهد، با وجود اهمیت بسیار زیاد آب در تداوم زندگی عادی در شهر و نیاز شدید و روزانه شهروندان و بدش های مدتلف شهری به آن، عناصر و بدش های مدتلف این زیر ساخت شامل تامین، حمل، ذخیره، پالایش و تصفیه و توزیع در برابر حملات نظامی و تروریستی به شدت آسیب پذیر هستند. به ویژه آنکه طرح حفاظت و امنیت از عناصر این زیر ساخت در برابر چنین تهدیداتی در سطح پائینی قرار دارد. بدون تردید رعایت اصول و ملاحظات دفاعی-امنیتی در مکان گزینی، طراحی، ساخت، مدیریت این مراکز و تاسیسات شرط اصلی برای پیشگیری و جلوگیری از حملات نظامی و اقدامات تروریستی و کاهش خسارات احتمالی است.

کلمات کلیدی

, "زیرساخت های حیاتی", امنیت, پدافند غیر عامل, تهدیدات, تاسیسات آب شهری.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1068668,
author = {زرقانی, سیدهادی and خوارزمی, امید علی and بخشی شادمهری, فاطمه},
title = {جایگاه پدافند غیر عامل در امنیت زیرساخت های شهری با تاکید بر زیرساخت آب},
booktitle = {کنفرانس ملی پدافند غیر عامل و توسعه پایدار},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {"زیرساخت های حیاتی"، امنیت، پدافند غیر عامل، تهدیدات، تاسیسات آب شهری.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T جایگاه پدافند غیر عامل در امنیت زیرساخت های شهری با تاکید بر زیرساخت آب
%A زرقانی, سیدهادی
%A خوارزمی, امید علی
%A بخشی شادمهری, فاطمه
%J کنفرانس ملی پدافند غیر عامل و توسعه پایدار
%D 2016

[Download]