کنفرانس ملی پدافند غیر عامل و توسعه پایدار , 2016-10-03

عنوان : ( تحلیل تهدیدات تروریستی و امنیت زیرساخت های حیاتی شهر )

نویسندگان: سیدهادی زرقانی , امید علی خوارزمی , فاطمه بخشی شادمهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اقدامات تروریستی در زیر ساخت های ملی از جمله تهدید های جدّی است که ذهن بسیاری از مسئولین حکومتی را در کشورها متوجه خود ساخته است. عدم حفاظت مطلوب و دسترسی راحت و بدون خطر تروریست ها به بخش های مختلف این زیرساخت ها از یکسو و تاثیرگذاری شدید اقدامات تروریستی در این نوع زیر ساخت ها در جامعه از سوی دیگر، باعث شده است که عناصر مختلف زیر ساخت ملی به اهداف جذابی برای تروریست ها تبدیل شوند.تجربه جنگهای قرون گذشته و کنونی در عراق، کوزوو ، یمن و ...نشان می دهد که مراکز و تاسیسات حیاتی شهرها به ویژه زیر ساخت های حیاتی مانند زیر ساخت آب،برق، انرژی جزء اهداف اولیه و اصلی هستند که مورد تهاجم قرار می گیرند. بر این اساس، این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی انواع حملات تروریستی که زیر ساخت های حیاتی شهر را تهدید می کند پرداخته است. نتایج پژوهش نشان می دهد، با وجود اهمیت زیرساخت های حیاتی در تداوم زندگی عادی در شهر، نیاز شدید روزانه شهروندان و بخش های مختلف شهری به آن و سطح وابستگی بالای جوامع صنعتی و فراصنعتی به شبکه زیرساخت های حیاتی، در برابر حملات تروریستی به شدت آسیب پذیر هستند . به ویژه آنکه طرح حفاظت و امنیت از عناصر این زیر ساخت در برابر چنین تهدیداتی در سطح پائینی قرار دارد. بدون تردید رعایت اصول و ملاحظات امنیتی در طراحی، ساخت، مدیریت این مراکز و تاسیسات شرط اصلی برای پیشگیری و جلوگیری از اقدامات تروریستی و کاهش خسارات احتمالی است.

کلمات کلیدی

, زیرساخت های حیاتی, امنیت, تروریسم, تهدیدات. شهر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1068669,
author = {زرقانی, سیدهادی and خوارزمی, امید علی and بخشی شادمهری, فاطمه},
title = {تحلیل تهدیدات تروریستی و امنیت زیرساخت های حیاتی شهر},
booktitle = {کنفرانس ملی پدافند غیر عامل و توسعه پایدار},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {زیرساخت های حیاتی، امنیت، تروریسم، تهدیدات. شهر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل تهدیدات تروریستی و امنیت زیرساخت های حیاتی شهر
%A زرقانی, سیدهادی
%A خوارزمی, امید علی
%A بخشی شادمهری, فاطمه
%J کنفرانس ملی پدافند غیر عامل و توسعه پایدار
%D 2016

[Download]