مهندسی عمران شریف, دوره (33), شماره (4), سال (2018-3) , صفحات (71-79)

عنوان : ( بررسی ترمیم‌پذیری سازه‌های تقویت شده توسط ورقه‌های کامپوزیتی CFRP )

نویسندگان: ابراهیم زمانی بیدختی , هاشم شریعتمدار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در نوشتار حاضر، اتصالات خارجی تیر به ستون بتنی تحت اثر بارهای چرخه‌یی آزمایش شده‌اند. پس از ایجاد آسیب اولیه در نمونه‌ها، تقویت با ورقه‌های F‌R‌P انجام و اتصالات مجدداً آزمایش شدند. سپس اتصال مبنا و اتصالات تقویت شده با استفاده از نرم‌افزار O‌p‌e‌n‌s‌e‌e‌s مدل‌سازی و نتایج با رفتار آزمایشگاهی آنها مقایسه شده است. سپس یک قاب ۳ طبقه مدل‌سازی شده و روند ایجاد آسیب تحت اثر تحلیل بارافزون بررسی و با توجه به شدت آسیب، قاب‌ها مشابه روند آزمایش مقاوم‌سازی شدند. در انتها، قاب‌ها تحلیل غیرخطی تاریخچه‌ی زمانی شدند و اندیس خسارت پارک و انگ به‌دست آمد. با توجه به نتایج، سطح ترمیم‌پذیری سیستم قاب خمشی تقویت شده با ورقه‌های F‌R‌P معادل سطحی است که تمامی تیرها در سطح عملکرد آستانه‌ی فروریزش قرار گیرند. با بررسی پاسخ دینامیکی قاب‌ها و محاسبه‌ی اندیس خسارت پارک، سطح ترمیم‌پذیر برای قاب مورد مطالعه در دریفت طبقه‌ی ۱٫۰۳\٪ ایجاد می‌شود.

کلمات کلیدی

, اتصالات خارجی بتنی, مقاوم سازی, ورقه‌های FRP, سطح عملکرد, تحلیل غیر خطی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1068818,
author = {زمانی بیدختی, ابراهیم and شریعتمدار, هاشم},
title = {بررسی ترمیم‌پذیری سازه‌های تقویت شده توسط ورقه‌های کامپوزیتی CFRP},
journal = {مهندسی عمران شریف},
year = {2018},
volume = {33},
number = {4},
month = {March},
issn = {2676-4768},
pages = {71--79},
numpages = {8},
keywords = {اتصالات خارجی بتنی، مقاوم سازی، ورقه‌های FRP، سطح عملکرد، تحلیل غیر خطی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی ترمیم‌پذیری سازه‌های تقویت شده توسط ورقه‌های کامپوزیتی CFRP
%A زمانی بیدختی, ابراهیم
%A شریعتمدار, هاشم
%J مهندسی عمران شریف
%@ 2676-4768
%D 2018

[Download]