سومین کنفرانس بین‌المللی مهندسی مکانیک و هوافضا , 2018-05-11

عنوان : ( بررسی تجربی اثر مساحت دهانه‌ی ورودی مجرای مکش بر روی عملکرد یک ورودی هوای فراصوتی )

نویسندگان: محمدعلی ملجائی , جواد سپاهی یونسی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یک ورودی هوای فراصوتی از نوع تراکم ترکیبی با هندسه¬ی متقارن¬محوری در عدد ماخ 2 و زاویه¬ی حمله¬ی صفر درجه به صورت تجربی در تونل باد آزمایش شده است. در این ورودی با ایجاد مکش لایه¬ی مرزی بر روی سطح تراکمی در بالادست گلوگاه، اثرات تغییر مساحت دهانه¬ی ورودی مجرای مکش بر پارامترهای عملکردی ورودی از قبیل نسبت دبی جرمی، بازیافت فشار کل، اعوجاج جریان و نسبت دبی جرمی مجرای مکش مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان می¬دهد که با افزایش مساحت دهانه¬ی ورودی مجرای مکش، بازیافت فشار کل در شرایط بحرانی و فروبحرانی افزایش می¬یابد اما اگر مساحت دهانه¬ی ورودی مجرای مکش بیش از حد زیاد شود می¬تواند اثر معکوسی بر عملکرد ورودی داشته و خصوصا در شرایط بحرانی حتی بیشتر از زمانی که دهانه¬ی ورودی مجرای مکش کاملا بسته است، موجب افت کمیت¬های عملکردی ورودی شود. نتایج همچنین نشان می¬دهد که استفاده از دهانه¬ی ورودی باریک برای مجرای مکش موجب جلو افتادن شروع پدیده¬ی باز شده که منجر به افزایش دبی جرمی مجرای مکش و کاهش بازیافت فشار ورودی می¬شود.

کلمات کلیدی

, ورودی فراصوتی, عملکرد ورودی, مجرای مکش لایه¬ی مرزی, بازیافت فشار کل, نسبت دبی جرمی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1069316,
author = {ملجائی, محمدعلی and سپاهی یونسی, جواد},
title = {بررسی تجربی اثر مساحت دهانه‌ی ورودی مجرای مکش بر روی عملکرد یک ورودی هوای فراصوتی},
booktitle = {سومین کنفرانس بین‌المللی مهندسی مکانیک و هوافضا},
year = {2018},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ورودی فراصوتی، عملکرد ورودی، مجرای مکش لایه¬ی مرزی، بازیافت فشار کل، نسبت دبی جرمی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تجربی اثر مساحت دهانه‌ی ورودی مجرای مکش بر روی عملکرد یک ورودی هوای فراصوتی
%A ملجائی, محمدعلی
%A سپاهی یونسی, جواد
%J سومین کنفرانس بین‌المللی مهندسی مکانیک و هوافضا
%D 2018

[Download]