پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی, دوره (8), شماره (2), سال (2019-7) , صفحات (111-124)

عنوان : ( ارزیابی رهایش وانیلین از ریزکپسول‌های چندلایه تحت ‌شرایط شبیه‌سازی‌ شدۀ دهان )

نویسندگان: محبت محبی , مهدی وریدی , محمد نوشاد , محمد خلیلیان موحد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش، رهایش وانیلین از ریزکپسول‌های چندلایه تشکیل‌شده از ایزولۀ پروتئین سویا، نشاستۀ اصلاح‌شده و کیتوزان که توسط خشک‌کن پاششی تولید شده بودند تحت ‌شرایط مختلف بررسی گردید. ارزیابی رهایش با استفاده از یک شبیه‌ساز دهان بررسی شد. پارامترهای مورد نظر شامل متغیرهای دهانی نظیر بزاق و دامنۀ تنش واردشده بر میزان رهایش وانیلین بود. برای بررسی نحوۀ رهایش وانیلین ریزکپسوله‌شده، رهایش این ریزکپسول‌ها (یک و دولایه) در دمای 37 درجۀ سانتی‌گراد و 8/6=pH و نیز تعداد دفعات جویدن (0، 30 و 55 دور در دقیقه) مورد بررسی قرار گرفت. همچنین خصوصیات فیزیکوشیمیایی ریزکپسول‌ها مطالعه شد. نتایج بررسی رهایش ریزکپسول‌های یک (ایزولۀ پروتئین سویا) و دولایه (نشاستۀ اصلاح‌شده) براساس معادلۀه کورسمیر–پپاس حاکی از این بود که ریزکپسول‌های دولایه نسبت به ریزکپسول‌های یک‌لایه دارای ضریب نفوذ کمتری بودند که مقدار شاخص متوسط زمان انحلال (MDT) برای کپسول دولایه و یک‌لایه به ‌ترتیب معادل 24/1 و 078/1 ساعت در دمای 37 درجۀ سانتی‌گراد محاسبه گردید، سپس در شرایط یکسان (افزودن بزاق و تنش برشی)، سرعت رهایش وانیلین از ریزکپسول‌های دولایه کمتر از ریزکپسول‌های یک‌لایه می‌باشد که این امر به‌دلیل پوشش نشاستۀ اصلاح‌شده اطراف پوسته‌ها و افزایش ضخامت پوستۀ ریزکپسول دولایه می‌باشد که باعث کاهش سرعت انتشار وانیلین از ریزکپسول‌های دولایه می‌شود.

کلمات کلیدی

دهان مصنوعی; رهایش; مدل‌سازی وانیلین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1069533,
author = {محبی, محبت and وریدی, مهدی and نوشاد, محمد and خلیلیان موحد, محمد},
title = {ارزیابی رهایش وانیلین از ریزکپسول‌های چندلایه تحت ‌شرایط شبیه‌سازی‌ شدۀ دهان},
journal = {پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی},
year = {2019},
volume = {8},
number = {2},
month = {July},
issn = {2252-0937},
pages = {111--124},
numpages = {13},
keywords = {دهان مصنوعی; رهایش; مدل‌سازی وانیلین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی رهایش وانیلین از ریزکپسول‌های چندلایه تحت ‌شرایط شبیه‌سازی‌ شدۀ دهان
%A محبی, محبت
%A وریدی, مهدی
%A نوشاد, محمد
%A خلیلیان موحد, محمد
%J پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی
%@ 2252-0937
%D 2019

[Download]