یازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران , 2018-05-08

عنوان : ( اثر رسوب کلسیم کربنات ناشی از عامل باکتریایی بر ویژگی های مکانیکی آسفالت سرد )

نویسندگان: حامد عطاران دوم , ابوالفضل محمدزاده مقدم , سید محسن کرابی , بهار شهنواز , سمانه عطاران دوم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه هزینه بهسازی و نگهداری روسازی (راه) به طور قابل ملاحظه ای افزایش داشته است. در نتیجه سازمان های مربوطه در جستجوی روش های موثری جهت کاهش هزینه های ناشی از نگهداری راه هستند.در این پژوهش به اثر عامل باکتریایی در آسفالت سرد و رسوب ناشی از آن بر ویژگی های مخلوط آسفالتی سرد پرداخته شده است که بدین منظور اثر پوشش قیری بر روی مصالح سنگی و هم چنین چسبندگی سنگدانه و قیر توسط آزمایش آب جوشان، قبل و بعد از عمل آوری بیولوژیکی بر روی سنگدانه بررسی و مقایسه گردید. نتایج آزمایش نشان داد که پوشش قیری در نمونه های حاوی باکتری ، قبل و بعد از آزمایش آب جوشان بهتر از نمونه های شاهد بود. بدیهی است با کاربردی کردن این روش گام بزرگی در جهت بهبود خواص مکانیکی آسفالت انجام خواهد شد.

کلمات کلیدی

, کلسیم کربنات , باکتری , ترسیب بیولوژیکی , آسفالت سرد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1070007,
author = {عطاران دوم, حامد and محمدزاده مقدم, ابوالفضل and کرابی, سید محسن and شهنواز, بهار and عطاران دوم, سمانه},
title = {اثر رسوب کلسیم کربنات ناشی از عامل باکتریایی بر ویژگی های مکانیکی آسفالت سرد},
booktitle = {یازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران},
year = {2018},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کلسیم کربنات ، باکتری ، ترسیب بیولوژیکی ، آسفالت سرد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر رسوب کلسیم کربنات ناشی از عامل باکتریایی بر ویژگی های مکانیکی آسفالت سرد
%A عطاران دوم, حامد
%A محمدزاده مقدم, ابوالفضل
%A کرابی, سید محسن
%A شهنواز, بهار
%A عطاران دوم, سمانه
%J یازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
%D 2018

[Download]