چهارمین همایش انجمن رسوب شناسی ایران , 2018-10-24

عنوان : ( آنالیز رخساره‌ای، محیط رسوبی و زیست چینه نگاری سازند گورپی در برش جهانگیرآباد، کبیرکوه لرستان، جنوب‌ غرب ایران )

نویسندگان: سمیرا رحیمی , علیرضا عاشوری , عباس صادقی , عباس قادری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش آنالیز رخساره‌ای، محیط رسوبی و زیست‌چینه‌نگاری سازند گورپی در برش جهانگیرآباد در ناحیه جنوب غرب ایران مورد مطالعه قرار گرفته است. سازند گورپی در برش جهانگیرآباد شامل 263 متر سنگ آهک رسی و سنگ آهک بوده و از دو عضو سیمره (لوفادار) با سنگ‌شناسی سنگ آهک و امام حسن با سنگ‌شناسی سنگ آهک رس‌دار تشکیل شده و به صورت پیوسته و همشیب و واضح بر روی آهک های سازند ایلام و به طور پیوسته و تدریجی در زیرآهک های رسی سازند پابده قرار گرفته است. بر اساس ویژگیهای بافتی و عناصر اسکلتی و غیراسکلتی در سازند گورپی در برش مورد مطالعه 4 رخساره رسوبی شناسایی گردید. نتایج تجزیه و تحلیل رخساره های سازند گورپی (شامل واحدهای لوفا و آهک امام حسن) در بخش های مورد مطالعه نشان می دهد که این اینتروال شامل لاگون دریای باز، رخساره بیوکلاستی دریای کم عمق و رخساره های پروکسیمال و دیستال دریای عمیق می باشد. با مطالعه 210 نمونه 17 جنس و 76 گونه از روزن‌داران پلانکتونیک در این برش شناسایی شده است. بر اساس جنس و گونه‌های شاخص شناسایی شده در محدوده مورد بررسی، بایوزون‌های Globotruncana ventricosa Zone، Radotruncana calcarata Zone، Globotruncanella havanensis Zone، Globotruncana aegyptica Zone، Gansserina gansseri Zone، Contusotruncana contuosa Zone، Abathomphalus mayaroensis Zone و Pseudoguembelina hariaensis Zone در رسوبات کرتاسه تشخیص داده شده است. با توجه به بایوزون‌های تشخیص داده شد سن کامپانین میانی– مایستریشتین پسین برای سازند گورپی در این برش پیشنهاد می‌شود.

کلمات کلیدی

, آنالیز رخساره‌ای, زیست‌چینه‌نگاری, روزن‌داران پلانکتونیک, سازند گورپی, برش جهانگیرآباد, ایلام
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1070635,
author = {رحیمی, سمیرا and عاشوری, علیرضا and عباس صادقی and قادری, عباس},
title = {آنالیز رخساره‌ای، محیط رسوبی و زیست چینه نگاری سازند گورپی در برش جهانگیرآباد، کبیرکوه لرستان، جنوب‌ غرب ایران},
booktitle = {چهارمین همایش انجمن رسوب شناسی ایران},
year = {2018},
location = {زنجان, ايران},
keywords = {آنالیز رخساره‌ای، زیست‌چینه‌نگاری، روزن‌داران پلانکتونیک،سازند گورپی، برش جهانگیرآباد، ایلام},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T آنالیز رخساره‌ای، محیط رسوبی و زیست چینه نگاری سازند گورپی در برش جهانگیرآباد، کبیرکوه لرستان، جنوب‌ غرب ایران
%A رحیمی, سمیرا
%A عاشوری, علیرضا
%A عباس صادقی
%A قادری, عباس
%J چهارمین همایش انجمن رسوب شناسی ایران
%D 2018

[Download]