پانزدهین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , 2018-09-04

عنوان : ( با ا تولید هیبرید قارچ خوراکی صدفی (Pleurotus ostreatus)) با ستفاده از تلاقی تک اسپور )

نویسندگان: مهین ناظری , محمد فارسی , سیدحسن مرعشی , فرج اله شهریاری احمدی , جواد جانپور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تولید بالا و کیفیت مناسب همیشه از اهداف اصلی در تولیدات کشاورزی و به خصوص قارچهای خوراکی محسوب میشود. توسعه و بهبود نژادهای قارچ خوراکی، به خصوص گونههای قارچ صدفی بدلیل اهمیت فوق العادهای که برای انسان، نظیر خواص ضد سرطانی، دارویی و آنتی اکسیدانی و غذادارویی در این قارچ وجود دارد باید بصورت اولویت در تحقیقات حوزه 60 ایزوله تک اسپور تهیه شد (Pleurotus ostreatus) کشت قارچ محسوب شود. بدین منظور در این مطالعه از قارچ صدفی که با بررسی خصوصیات مورفولوژیکی و میکروسکوپی، از قبیل سرعت رشد، تیپ رشدی، بررسی حضور و عدم حضور ارتباط کلامپ و آزمون میوهدهی در پتریدیش ایزوله مناسب جهت انجام تلاقی شناسایی شدند. در نهایت با انجام تلاقیهای دای آلل هیبریدهایی بدست آمد که سرعت رشد بیشتری داشتند. در آزمایشات بعدی عملکرد هیبریدهای امید بخش در سالنهای کشت تحت شرایط استاندارد بررسی خواهد شد.

کلمات کلیدی

, ارتباط کلامپ , پلوروتوس استراتوس, قارچ صدفی, هیبرید
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1071401,
author = {ناظری, مهین and فارسی, محمد and مرعشی, سیدحسن and شهریاری احمدی, فرج اله and جواد جانپور},
title = {با ا تولید هیبرید قارچ خوراکی صدفی (Pleurotus ostreatus)) با ستفاده از تلاقی تک اسپور},
booktitle = {پانزدهین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران},
year = {2018},
location = {کرج, ايران},
keywords = {ارتباط کلامپ ،پلوروتوس استراتوس، قارچ صدفی، هیبرید},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T با ا تولید هیبرید قارچ خوراکی صدفی (Pleurotus ostreatus)) با ستفاده از تلاقی تک اسپور
%A ناظری, مهین
%A فارسی, محمد
%A مرعشی, سیدحسن
%A شهریاری احمدی, فرج اله
%A جواد جانپور
%J پانزدهین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
%D 2018

[Download]