پنجمین همایش ملی زعفران , 2018-11-14

عنوان : ( مطالعه برخی از شاخص های رشد زعفران (Crocus sativus L.) در مقادیر مختلف بنه و عمق های کشت )

نویسندگان: فاطمه معلم بنهنگی , پرویز رضوانی مقدم , قربانعلی اسدی , سرور خرم دل ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور مطالعه تاثیر مقادیر مختلف و عمق کاشت بنه بر شاخص های فیزیولوژیکی زعفران، آزمایشی در سال زراعی 94-1393 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک‏های کامل تصادفی اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل مقادیر مختلف بنه برای کاشت در چهار سطح 9،8،7 و 10 تن بنه در هکتار و عمق کاشت بنه در سه سطح 15،10 و 20 سانتی‏متر از سطح خاک بود. بررسی شاخص¬های رشدی نشان داد که مقدار بنه 7 تن در هکتار و عمق کاشت 15 سانتی-متر باعث افزایش وزن خشک تجمعی و سرعت رشد محصول در زعفران شد.همچنین نتایج نشان داد که روند توسعه سطح برگ زعفران، مانند اکثر گیاهان زراعی دیگر، روندی غیر خطی بوده و از تابعی سیگموئیدی پیروی می‏کند. و حداکثر شاخص سطح برگ در 210 روز پس از کاشت و با مقدار عددی 397/0 به دست آمد.

کلمات کلیدی

, سرعت رشد محصول, شاخص سطح برگ, ماده خشک تجمعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1071428,
author = {معلم بنهنگی, فاطمه and رضوانی مقدم, پرویز and اسدی, قربانعلی and خرم دل, سرور},
title = {مطالعه برخی از شاخص های رشد زعفران (Crocus sativus L.) در مقادیر مختلف بنه و عمق های کشت},
booktitle = {پنجمین همایش ملی زعفران},
year = {2018},
location = {تربت حیدریه, ايران},
keywords = {سرعت رشد محصول، شاخص سطح برگ، ماده خشک تجمعی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه برخی از شاخص های رشد زعفران (Crocus sativus L.) در مقادیر مختلف بنه و عمق های کشت
%A معلم بنهنگی, فاطمه
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A اسدی, قربانعلی
%A خرم دل, سرور
%J پنجمین همایش ملی زعفران
%D 2018

[Download]