چهارمین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی , 2018-12-06

عنوان : ( ماکروفسیل‌های گیاهی انتهای تریاس پسین - ژوراسیک میانی در برش پابدانای جنوبی (شمال کرمان) )

نویسندگان: حدیث خلیلی زاده , عباس قادری , علیرضا عاشوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برش پابدانای جنوبی از لحاظ داشتن ماکروفسیل‌های گیاهی یکی از غنی‌ترین برش‌ها است و از این نظر دارای اهمیت است. این تحقیق به شناسایی 26 گونه متعلق به 16 جنس از 7 راسته اکوئیزتال‌ها، سیکادال‌ها، بنه‌تیتال‌ها، کنیفرال‌ها، کایتونیال‌ها، ژینکگوآل‌ها و فیلیکال‌ها منجر شده است. بر اساس انتشار چینه شناسی ماکروفسیل‌های گیاهی شناسایی شده نظیر Elatocladus persica, Equisetites columnaris, Zamites persica, Nilssonia undulata, Nilssonia bozorga, Equisetites beanie, Compsostrobus brevirostratus, Klukia exilis, Nilssonia feriziensis, Elatides thomasii سن انتهای تریاس پسین تا ژوراسیک میانی پیشنهاد می‌گردد. گونه‌های Zamites persicaو Neocalamites cf. merianii برای نخستین بار از منطقه معرفی می‌شوند و گونه Compsostrobus brevirostratus پیش از این از منطقه ده شیخ توسط نویسندگان گزارش شده است. از ویژگی‌های بارز این برش داشتن نمونه‌های بزرگ و فراوان از برگ‌های Zamites persica می‌باشد که در نوع خود کم نظیر است.

کلمات کلیدی

, برش پابدانای جنوبی, شمال کرمان, ماکروفسیل‌های گیاهی, انتهای تریاس پسین- ژوراسیک میانی, Zamites persica
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1071874,
author = {خلیلی زاده, حدیث and قادری, عباس and عاشوری, علیرضا},
title = {ماکروفسیل‌های گیاهی انتهای تریاس پسین - ژوراسیک میانی در برش پابدانای جنوبی (شمال کرمان)},
booktitle = {چهارمین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی},
year = {2018},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {برش پابدانای جنوبی، شمال کرمان، ماکروفسیل‌های گیاهی، انتهای تریاس پسین- ژوراسیک میانی، Zamites persica},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ماکروفسیل‌های گیاهی انتهای تریاس پسین - ژوراسیک میانی در برش پابدانای جنوبی (شمال کرمان)
%A خلیلی زاده, حدیث
%A قادری, عباس
%A عاشوری, علیرضا
%J چهارمین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی
%D 2018

[Download]