یازدهمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور و بیست و یکمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , 2018-11-14

عنوان : ( زیست چینه نگاری گذر سازندهای پروده و بغمشاه برمبنای نانو فسیلهای آهکی در حاشیه باختری طبس (برش ریزو) )

نویسندگان: آزاده بردبار , فاطمه هادوی , مرضیه نطقی مقدم , عباس قادری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش زیست چینه نگاری گذر سازندهای پروده و بغمشاه در برش ریزو (حاشیه غربی بلوک طبس) برمبنای نانوفسیل های آهکی مورد بررسی قرار گرفته است. در این مطالعه 15گونه در بخش انتهایی سازند پروده و 24 گونه در بخش ابتدایی سازند بغمشاه شناسایی شد. گونه های شاخص نانوفسیلی و تجمع فسیلی همراه، نشانگرسن بریازین پیشین برای بالاترین بخش سازند پروده و پایین‌تربن بخش سازند بغمشاه در برش ریزو هستند.

کلمات کلیدی

, زیست چینه نگاری, پروده, بغمشاه, نانوفسیل آهکی, طبس, ریزو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1071875,
author = {بردبار, آزاده and هادوی, فاطمه and مرضیه نطقی مقدم and قادری, عباس},
title = {زیست چینه نگاری گذر سازندهای پروده و بغمشاه برمبنای نانو فسیلهای آهکی در حاشیه باختری طبس (برش ریزو)},
booktitle = {یازدهمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور و بیست و یکمین همایش انجمن زمین شناسی ایران},
year = {2018},
location = {قم, ايران},
keywords = {زیست چینه نگاری، پروده، بغمشاه، نانوفسیل آهکی، طبس، ریزو},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T زیست چینه نگاری گذر سازندهای پروده و بغمشاه برمبنای نانو فسیلهای آهکی در حاشیه باختری طبس (برش ریزو)
%A بردبار, آزاده
%A هادوی, فاطمه
%A مرضیه نطقی مقدم
%A قادری, عباس
%J یازدهمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور و بیست و یکمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
%D 2018

[Download]