مطالعات اقتصاد انرژی, دوره (۱۴), شماره (58), سال (2018-12) , صفحات (117-138)

عنوان : ( تخصیص بهینه سهمیه‎های انتشار CO2 بین ایران و اقتصادهای نوظهور )

نویسندگان: اعظم محمدباقری , محمود هوشمند , محمدطاهر احمدی شادمهری , مهین دخت کاظمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

افزایش سهم انتشار گازهای گلخانه‎ای در اقتصادهای نوظهور و ایران، ضرورت مشارکت این کشورها در کاهش انتشار این گازها را بیشتر می‎کند. تخصیص مناسب سهمیه انتشار CO2 می‎تواند پایه محکمی برای تجارت انتشار بین کشورها در آینده ایجاد نماید. روش‎های بسیاری برای تخصیص سهمیه‎ انتشار وجود دارد. این مقاله مدل غیرخطی مجموع سود صفر در تحلیل پوششی داده‏ها (ZSG-DEA) را به‌منظور تخصیص کارای سهمیه انتشار میان کشورهای عضو بریکس و ایران به‏کار می‎گیرد. در این مدل، برخلاف مدل‌های قبلی، متغیر CO2 به‌عنوان خروجی نامطلوب است و با فرض میزان ثابت انتشار CO2 در مرز مشخص شده، شرایط بهینه پار‎تو ایجاد می‏شود. نتایج حاکی از آن است که بعد از تخصیص سهمیه‎های انتشار بر مبنای مدل ZSG-DEA، مقادیر انتشار CO2 در تمامی کشورها در یک مرز مشترک بهینه قرار می‎گیرد. با توجه به شاخص‎های مورد بررسی، کشور چین با بیشترین فشار در کاهش انتشار مواجه است و روسیه مسئولیت کمتری در کاهش انتشار دارد. بنابراین، سیاست‌گذاری‎ها باید بر مبنای مجموعه‎ای از شاخص‎های توسعه اقتصادی یک کشور قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, انتشار دی اکسیدکربن, تخصیص سهمیه انتشار, تحلیل پوششی داده‏ها, مدل مجموع سود صفر در تحلیل پوششی داده‏ها (ZSG-DEA)
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1072114,
author = {محمدباقری, اعظم and هوشمند, محمود and احمدی شادمهری, محمدطاهر and کاظمی, مهین دخت},
title = {تخصیص بهینه سهمیه‎های انتشار CO2 بین ایران و اقتصادهای نوظهور},
journal = {مطالعات اقتصاد انرژی},
year = {2018},
volume = {۱۴},
number = {58},
month = {December},
issn = {1735-1626},
pages = {117--138},
numpages = {21},
keywords = {انتشار دی اکسیدکربن، تخصیص سهمیه انتشار، تحلیل پوششی داده‏ها، مدل مجموع سود صفر در تحلیل پوششی داده‏ها (ZSG-DEA)},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تخصیص بهینه سهمیه‎های انتشار CO2 بین ایران و اقتصادهای نوظهور
%A محمدباقری, اعظم
%A هوشمند, محمود
%A احمدی شادمهری, محمدطاهر
%A کاظمی, مهین دخت
%J مطالعات اقتصاد انرژی
%@ 1735-1626
%D 2018

[Download]