کنگره انسان شناسی زیستی وعلوم انسانی , 2018-04-25

Title : ( ساختار سر ومغز انسان مدلی از معماری بیومیتیک با هدف برند سازی مکانی توریستی در مشهد )

Authors: faezeh yazdani moghaddam , Nasser Mahdavi SHahri , Zahra Ghassemzadeh ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

معماری بیومیتیک یک فلسفه معماری معاصر است که راه حل‌هایی برای پایداری در طبیعت، نه با تکثیر اشکال طبیعی، بلکه با درک قوانین حاکم بر آن شکل‌ها را دنبال می‌کند.این شاخه طراحی در زیست شناسی ومهندسی کردن زیست شناسی است که قادر به طراحی، سیستم‌های بیولوژیکی در طی یک پروسه منطقی و سیستماتیک است. بیومیمتیک (زیست تقلید) در واقع تقلید از مدلها، سیستم‌ها و عناصر طبیعت با هدف حل مشکلات پیچیده انسان و یا بهره گیری از آنها است. علم زیست تقلید منجر به ایجاد فناوری‌های جدید با الهام از راه حل‌های زیستی ‌است. فیزیکال آنتروپولوژی یا انسان شناسی زیستی علم مطالعه انسان شناسی جسمانی وتمامی زمینه‌های مرتبط با زندگی وفرهنگ او می‌باشد. در این علم تمرکز بر روی ارتباط زیست شناسی انسان وفرهنگ است. مغز انسان یکی از شگفتی‌های دنیای آفرینش است و در این راستا ی هدف از اجرای این پژوهش و انجام پروژه مذکور این است که با بهره گیری از تیمی از متخصصین شامل: معماران، متخصصین گرافیک، زیست شناسان و مهندسین فنی و حرفه ای و روان شناسی و فیزیولوژی طراحی موزه مغزانسان به ابعاد جمعا 200 متر با ویژگی‌های ساختاری سر و مغز انسان و در 4 طبقه و در مجموعه ای منسجم شامل باشگاه و موزه مغز طراحی و اجرا و تجهیز و پشتیبانی علمی گردد. این مجموعه با مشاورت معماران و براساس الگو و طراحی سر گردن و مغز انسان و مطابق نقشه‌های دقیق طراحی خواهد شدچنین فضایی می‌تواند محلی برای بازدید علاقه مندان و نشان دادن شگفتی‌ها و فعالیت‌های مغز انسان ونیز محلی برای تمرینات مغزی بعنوان باشگاه مغز و منظور گسترش حافظه و فعالیت‌های مغزی و اجرای بازیهای فکری ویا به عبارتی باشگاه مغزخواهد بود. اجرای طرح مذکور، از یک طرف شناخت و درک شگفتی‌های انسان و از جمله مغز انسان را برای عامه مردم و به خصوص برای نوجوانان و جوانان فراهم خواهد نمود. این مدل باعث القاء تدوین معماری بیو نیک سازه‌ها توسط طراحان شهری و به منظور خلق آثار دیگری در نواحی مختلف ایران خواهد شد.ضمن اینکه در شهر مشهد می‌تواند تبدیل به یک برند توریستی گردد حاصل تأسیس چنین موزه‌های توام با آموزش، باعث انگیزش تولید علم و نمایش رویدادهای علمی به زبان ساده برای عامه مردم و در نتیجه القاء سطح فرهنگ عمومی جامعه و افزایش خلاقیت و نوآوری و القاء حس کنجکاوی و ایجاد انگیزه در جوانان از طریق آموزش‌های غیر مستقیم در این مرکز و تقویت حافظه خواهد شد. همچنین شگفتی‌های ساختاری و عملکردی مغز و درک شگفتی‌های عظمت آیت الهی برای عامه مردم نمایش داده خواهد شد. ودر نهایت باعث جذب متخصصین مختلف مختلف و ایجاد یک بستر کارآفرینی و توسعه و شکوفایی اقتصادی در زمینه‌های مختلف و حتی خلق برندهای ثوریستی در منطقه و بر اساس و محتوی بسته‌های شگفنی‌های آفرینش وایجاد تعامل بین بعضی از شرکت‌های دانش بنیان مرتبط برای اجرای بهتر این پروژه خواهد شد.

Keywords

, مغز انسان , معماری بیومیتیک, توریست – انسان شناسی جسمانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1072564,
author = {Yazdani Moghaddam, Faezeh and Mahdavi SHahri, Nasser and Ghassemzadeh, Zahra},
title = {ساختار سر ومغز انسان مدلی از معماری بیومیتیک با هدف برند سازی مکانی توریستی در مشهد},
booktitle = {کنگره انسان شناسی زیستی وعلوم انسانی},
year = {2018},
location = {IRAN},
keywords = {مغز انسان - معماری بیومیتیک- توریست – انسان شناسی جسمانی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ساختار سر ومغز انسان مدلی از معماری بیومیتیک با هدف برند سازی مکانی توریستی در مشهد
%A Yazdani Moghaddam, Faezeh
%A Mahdavi SHahri, Nasser
%A Ghassemzadeh, Zahra
%J کنگره انسان شناسی زیستی وعلوم انسانی
%D 2018

[Download]