کنفرانس بین المللی برق (PSC) , 2018-10-22

عنوان : ( بررسی دقت نرم افزار PVSOL در تخمین میزان تولید انرژی خورشیدی با استفاده از داده های عملی )

نویسندگان: محمد بابائی , علی مشمول , حسین ابوترابی زارچی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به مشکلات سوخت های فسیلی، استفاده از انرژی های نو بخصوص انرژی خورشیدی و فتوولتائیک بسیار بیشتر از گذشته شده است. بنابراین تحقیقات تحلیل های فنی و اقتصادی زیادی به منظور استفاده مفیدتر از سیستم های فتوولتائیک انجام می شود. نکته مهم برای سیستم خورشیدی تخمین انرژی تولیدی به منظور بررسی دوره بازگشت سرمایه واقعی می باشد. همچنین بررسی راحت و دقیق تاثیرات پارامترهایی مانند دما، تابش، زاویه ی نصب و ... بر طول عمر، تولید انرژی و راندمان سیستم از جمله نیازهای سیستم فتوولتائیک برای پروژه های تحقیقاتی و صنعتی مهم می باشد. به منظور سادگی می توان از نرم افزارهای شبیه سازسیستم های خورشیدی از جمله PVSOL استفاده کرد.

کلمات کلیدی

, فتوولتائیک, PVSol و انرژی خورشیدی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1072565,
author = {بابائی, محمد and مشمول, علی and ابوترابی زارچی, حسین},
title = {بررسی دقت نرم افزار PVSOL در تخمین میزان تولید انرژی خورشیدی با استفاده از داده های عملی},
booktitle = {کنفرانس بین المللی برق (PSC)},
year = {2018},
location = {تهران, ايران},
keywords = {فتوولتائیک، PVSol و انرژی خورشیدی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی دقت نرم افزار PVSOL در تخمین میزان تولید انرژی خورشیدی با استفاده از داده های عملی
%A بابائی, محمد
%A مشمول, علی
%A ابوترابی زارچی, حسین
%J کنفرانس بین المللی برق (PSC)
%D 2018

[Download]