فرآیند و کارکرد گیاهی, دوره (7), شماره (27), سال (2018-12) , صفحات (1-14)

عنوان : ( بررسی مقایسه ای تاثیر تیمار خارجی سیلیسیم و اسیدآسکوربیک بر توان آنتی اکسیدانی گیاه دارویی ریحان سبز-Ocimum basilicum L- در شرایط تنش شوری )

نویسندگان: بتول اسدی , منیره چنیانی , مهرداد لاهوتی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

1

کلمات کلیدی

1
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1072604,
author = {اسدی, بتول and چنیانی, منیره and لاهوتی, مهرداد},
title = {بررسی مقایسه ای تاثیر تیمار خارجی سیلیسیم و اسیدآسکوربیک بر توان آنتی اکسیدانی گیاه دارویی ریحان سبز-Ocimum basilicum L- در شرایط تنش شوری},
journal = {فرآیند و کارکرد گیاهی},
year = {2018},
volume = {7},
number = {27},
month = {December},
issn = {2322-2727},
pages = {1--14},
numpages = {13},
keywords = {1},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی مقایسه ای تاثیر تیمار خارجی سیلیسیم و اسیدآسکوربیک بر توان آنتی اکسیدانی گیاه دارویی ریحان سبز-Ocimum basilicum L- در شرایط تنش شوری
%A اسدی, بتول
%A چنیانی, منیره
%A لاهوتی, مهرداد
%J فرآیند و کارکرد گیاهی
%@ 2322-2727
%D 2018

[Download]