کنفرانس بین المللی امنیت، پیشرفت و توسعه پایدار مناطق مرزی، سرزمینی و کلانشهرها , 2018-11-21

عنوان : ( چرایی و ضرورت شکل گیری سازمانی واحد تحت عنوان پدافند غیرعامل و مدیریت بحران و کاربرد آن در سازماندهی سیاسی فضا )

نویسندگان: هادی اعظمی , علی اکبر بیزه , ندا چاره ئی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده بشر به دلیل وجود آسیب¬های فراوان از همنوعان خود و طبیعت وحشی همواره در پی آن بوده تا بتواند در صورت حمله دیگر اقوام و یا حیوانات به او و آسیبهای ناشی از حوادث طبیعی از خود دفاع نماید. به همین سبب همیشه برای مقابله با این تهدیدات از قبل برنامه‌ریزی‌هایی انجام می‌داده است.لذا امروزه پدافند غیرعامل از مهمترین رویکردهای مطرح شده در حوزه ی مدیریت بحران شهری در جهت تأمین امنیت شهرها و رویارویی با بحران¬های انسانی محتمل و مدیریت آنها است.بدین تریتب در راستای دست¬یابی به اهداف تحقیق از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده و اطلاعات مورد نیاز از اسناد و مدارک مکتوبجمع¬آوری شده است. تحقیق حاضر در پی پاسخ به دو پرسش: 1- تا چه میزان مبانی، ارکان و اهداف سازمان پدافند غیرعامل و سازمان مدیریت بحران با یکدیگر هم پوشانی دارد؟ 2- چگونه می¬توان یک سازمان واحد تحت عنوان پدافند غیرعامل و مدیریت بحران را به منظور سازماندهی سیاسی فضا به وجود آورد؟ لذا فرضیه¬های تحقیق بدین¬گونه آمده است که: 1- چنین به نظر می¬رسد که حجم قابل توجهی از مبانی، ارکان و اهداف سازمان پدافند غیرعامل و مدیریت بحران از اشتراکات بسیار و هم پوشانی فراوان برخوردار باشند. 2- تشکیل سازمانی واحد تحت عنوان پدافند غیرعامل و مدیریت بحران باعث کاهش هزینه¬های گزاف، صرفه¬جویی در وقت و به کارگیری افراد متخصص و مجرب در راستای اجرای هرچه بهتر سازماندهی سیاسی فضا خواهد شد. نتایج پژوهش نشان می¬دهد باتوجه به اهمیت و ضرورت اجرای پدافند غیرعامل و مدیریت بحران، مسئولین رده بالای کشور در امر خطیر سازماندهی سیاسی فضا باید به گونه¬ای مدیریت و برنامه¬ریزی کنند که این دو امر خطیر در سطر سطر این برنامه¬ریزی¬ها به چشم بخورد و در نهایت با توجه به همپوشانی فراوانی که سازمان مدیریت بحران و پدافند غیرعامل با یکدیگر دارند باید برای صرفه جویی در هزینه ها و زمان فقط یک سازمان برای انجام اهداف ویژه شکل بگیرد. واژه های کلیدی: پدافند غیرعامل، مدیریت بحران، فضا، سازماندهی سیاسی فضا

کلمات کلیدی

, پدافند غیرعامل, مدیریت بحران, فضا, سازماندهی سیاسی فضا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1072683,
author = {اعظمی, هادی and بیزه, علی اکبر and چاره ئی, ندا},
title = {چرایی و ضرورت شکل گیری سازمانی واحد تحت عنوان پدافند غیرعامل و مدیریت بحران و کاربرد آن در سازماندهی سیاسی فضا},
booktitle = {کنفرانس بین المللی امنیت، پیشرفت و توسعه پایدار مناطق مرزی، سرزمینی و کلانشهرها},
year = {2018},
location = {تهران, ايران},
keywords = {پدافند غیرعامل، مدیریت بحران، فضا، سازماندهی سیاسی فضا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T چرایی و ضرورت شکل گیری سازمانی واحد تحت عنوان پدافند غیرعامل و مدیریت بحران و کاربرد آن در سازماندهی سیاسی فضا
%A اعظمی, هادی
%A بیزه, علی اکبر
%A چاره ئی, ندا
%J کنفرانس بین المللی امنیت، پیشرفت و توسعه پایدار مناطق مرزی، سرزمینی و کلانشهرها
%D 2018

[Download]