اولین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتی , 2017-01-25

عنوان : ( ارزیابی کارایی مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان مشهد بر اساس مدل تحلیل پوششی داده ها-DEA- )

نویسندگان: سیدابوالفضل رحمانی حصار , احمد توکلی , محسن صادق پور , محمد حنیف اسدی خانوکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه، خدمات سهم عمده ای از فعالیت های مردم را به خود اختصاص داده است و در این میان، خدمات بهداشتی به دلیل هزینه های زیاد، پیچیدگی بالا و استفاده همگانی مردم از اهمیت بیشتری نسبت به سایر خدمات برخوردار است؛ لذا در تحقیق جاری تلاش شد تا به ارزیابی کارایی مراکز بهداشتی و درمانی پرداخته شود. تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی بوده و از جهت نحوه گرد اوری اطلاعات بصورت توصیفی- میدانی می باشد. برای تحلیل داده ها و ارزیابی کارایی در این تحقیق از نرم افزار EMS که یکی از نرم افزار ها برای حل مدل DEA می باشد استفاده شده است. در نهایت نیز با در نظر داشتن اهمیت اولویت بندی و توجه به واحدهای کارا به عنوان الگوی مناسب، به مقوله اولویت بندی واحدهای کارا پرداخته شد. و پیشنهادات مناسب بر اساس نوع ورودی و خروجی هر یک از واحدها ارایه گردید.

کلمات کلیدی

, کارایی, مراکز بهداشتی درمانی, تحلیل پوششی داده ها, اولویت بندی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1073016,
author = {رحمانی حصار, سیدابوالفضل and توکلی, احمد and محسن صادق پور and محمد حنیف اسدی خانوکی},
title = {ارزیابی کارایی مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان مشهد بر اساس مدل تحلیل پوششی داده ها-DEA-},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتی},
year = {2017},
location = {ايران},
keywords = {کارایی، مراکز بهداشتی درمانی، تحلیل پوششی داده ها، اولویت بندی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی کارایی مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان مشهد بر اساس مدل تحلیل پوششی داده ها-DEA-
%A رحمانی حصار, سیدابوالفضل
%A توکلی, احمد
%A محسن صادق پور
%A محمد حنیف اسدی خانوکی
%J اولین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتی
%D 2017

[Download]