زن در فرهنگ و هنر, دوره (9), شماره (2), سال (2017-9) , صفحات (231-244)

عنوان : ( تحلیل برخی از افسانه‌های ایرانی براساس الگوی پرورش زندگی خلاق زنان کلاریسا پینکولا استس )

نویسندگان: مریم اسمعلی پور , محمدجعفر یاحقی , فرزاد قائمی , شاهدخت طوماری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پینکولا استس الگوی پرورش زندگی خلاق را براساس قصه‏های «زن گریان، دختر کبریت‏فروش و سه تار موی طلایی» ترسیم و در این قصه‏ها ابعاد مختلف کنش و رفتار زیستنِ خلاق زن‌ـ قهرمان را بررسی کرده است. در این مقاله، نگارندگان نیز با تکیه بر روش استس دو گروه از افسانه‏های ایرانی را که زن‌ـ قهرمان در آن‌ها زیستی خلاق دارد، انتخاب و این الگو را تحلیل کرده‌اند. نتایج این پژوهش نشان می‏دهد که در این دو گروه از افسانه‏های ایرانی، زنان آخر، که عموماً زنان سوم، چهلم و صدم‌اند، به دنبال نوآوری در زندگی هستند و آن‌ها را باید زن وحشی نام گذارد. در افسانه‏های ایرانی، مسیر سفر آن‌ها به شرح ذیل است: مرد: آلوده‌کنندۀ زندگی؛ ازدواج با آخرین زن؛ ساختن مجسمه و عروسک و صحبت با چراغ؛ زندگی شاداب. کنش زنان نخستین پرسفون‏وار -منفعل و تابع شرایط- و زنان آخر آرتمیس‏وار -مبارز و رقابت‌جو، معترض و جوینده- است، زیرا آن‌ها برای تغییر وضعیت موجود می‏جنگند و درنهایت زندگی نوینی را می‏آفرینند.

کلمات کلیدی

افسانه‏ های ایرانی؛ پرورش زندگی خلاق؛ زن‌ـ قهرمان یا زن وحشی و استس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1074052,
author = {اسمعلی پور, مریم and یاحقی, محمدجعفر and قائمی, فرزاد and شاهدخت طوماری},
title = {تحلیل برخی از افسانه‌های ایرانی براساس الگوی پرورش زندگی خلاق زنان کلاریسا پینکولا استس},
journal = {زن در فرهنگ و هنر},
year = {2017},
volume = {9},
number = {2},
month = {September},
issn = {2538-3108},
pages = {231--244},
numpages = {13},
keywords = {افسانه‏ های ایرانی؛ پرورش زندگی خلاق؛ زن‌ـ قهرمان یا زن وحشی و استس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل برخی از افسانه‌های ایرانی براساس الگوی پرورش زندگی خلاق زنان کلاریسا پینکولا استس
%A اسمعلی پور, مریم
%A یاحقی, محمدجعفر
%A قائمی, فرزاد
%A شاهدخت طوماری
%J زن در فرهنگ و هنر
%@ 2538-3108
%D 2017

[Download]