مهندسی عمران امیرکبیر, سال (2019-2) , صفحات (1-12)

عنوان : ( بررسی آزمایشگاهی ستون‌های جدار فولادی پر شده با بتن ساده و الیافی با مقطع شش ضلعی منتظم تحت بار فشاری با خروج از مرکزیت )

نویسندگان: نوید مهدوی , میلاد سلیمی , منصور قلعه نوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به علت مزایای مناسب سازه‌ایِ ستون‌های فولادی پر شده با بتن -CFT-، توجه به آن‌ها به‌صورت روزافزون در حال افزایش است. باوجود تحقیقات بسیار زیاد انجام‌شده در رابطه با این مقاطع همچنان در برخی موارد همانند شکل مقاطعی که کمتر متداول هستند و یا استفاده از انواع مختلف بتن، نیاز به پژوهش‌هایی در جهت تکمیل ضوابط و دستورالعمل‌های طراحی ضروری به نظر می‌رسد. پژوهش حاضر با رویکرد آزمایشگاهی به مطالعه‌‌ی رفتار ستون‌‌های فولادی پر شده با بتن تحت بار خارج از مرکز پرداخته است. در این پژوهش 8 نمونه ستون CFT با مقطع شش‌ضلعی و با طول 150 سانتی‌‌متر تحت آزمایش قرارگرفته است. بتن مورداستفاده به‌عنوان هسته‌‌ی مقطع از نوع بتن ساده و الیافی بوده است. تغییر مکان‌‌ها در دو راستای محوری و جانبی ثبت شده و نمودار نیرو - تغییر مکان برای تمامی نمونه‌‌ها رسم شده است. پارامترهایی نظیر ظرفیت باربری، شاخص شکل‌پذیری، جذب انرژی و سختی مؤثر مورد تحلیل و مقایسه قرار گرفته است. بر اساس مقایسه‌ی نتایج مشخص شد در ستون‌هایی که تنها تحت بار محوری خالص می‌باشند، افزایش مقاومت هسته‌ی بتنی به‌طور قابل‌توجهی ظرفیت باربری نمو‌نه‌ها را افزایش می‌دهد به‌طوری‌که افزایش حدوداً %50 مقاومت هسته‌ی بتنی سبب افزایش حدوداً %20 ظرفیت باربری می‌شود؛ اما با ایجاد لنگر و افزایش آن از تأثیر مقاومت بتن به‌شدت کاسته می‌شود. بر اساس نتایج نمونه‌های پر شده با بتن الیافی توانایی بیشتری در حفظ سختی مؤثر از خود نشان می‌دهند. همچنین به نظر می‌رسد وجود الیاف در بتن بر شاخص‌های شکل‌پذیری و جذب انرژی تأثیرگذار است.

کلمات کلیدی

, نمودار نیرو- تغییر مکان, خروج از مرکزیت بار محوری, ظرفیت باربری, ضریب شکل‌‌پذیری, میزان جذب انرژی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1074067,
author = {مهدوی, نوید and سلیمی, میلاد and قلعه نوی, منصور},
title = {بررسی آزمایشگاهی ستون‌های جدار فولادی پر شده با بتن ساده و الیافی با مقطع شش ضلعی منتظم تحت بار فشاری با خروج از مرکزیت},
journal = {مهندسی عمران امیرکبیر},
year = {2019},
month = {February},
issn = {2588-2988},
pages = {1--12},
numpages = {11},
keywords = {نمودار نیرو- تغییر مکان، خروج از مرکزیت بار محوری، ظرفیت باربری، ضریب شکل‌‌پذیری، میزان جذب انرژی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی آزمایشگاهی ستون‌های جدار فولادی پر شده با بتن ساده و الیافی با مقطع شش ضلعی منتظم تحت بار فشاری با خروج از مرکزیت
%A مهدوی, نوید
%A سلیمی, میلاد
%A قلعه نوی, منصور
%J مهندسی عمران امیرکبیر
%@ 2588-2988
%D 2019

[Download]