ژئوفیزیک ایران - Iranian Journal of Geophysics, دوره (12), شماره (4), سال (2019-3) , صفحات (140-156)

عنوان : ( بررسی کیفیت داده های ثبت شده با شتاب سنج گوشی های هوشمند برای مطالعات مهندسی زلزله )

نویسندگان: عماد صداقتی بکشلی , رضا خواجوی , سیدکیوان حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه گوشی‎های هوشمند با انواع حسگرها ازجمله شتاب‌سنج، مغناطیس‎سنج و سامانه موقعیت‎یابی جغرافیایی -GPS- مجهز شده‎اند؛ ازاین‌رو، گوشی‎های هوشمندی که قبل از رویداد زلزله در موقعیت ساکن قرار دارند، می‎توانند به‌عنوان یک شبکه بزرگ از لرزه‎نگارهایی با کیفیت ضعیف تا متوسط برای ارزیابی خطر زلزله، تهیه نقشه لرزش و مدیریت بحران رخداد زلزله استفاده شوند. در این مقاله، هدف آن است تا با ساخت یک نرم‌افزار کاربردی -اپلیکیشن- اندروید، داده های شتاب سنج گوشی هوشمند ثبت و توانایی گوشی های هوشمند در ثبت مناسب داده زلزله، بازسازی محتوای بسامدی در گستره بسامدی مورد نیاز در مهندسی زلزله، بیشینه دامنه های شتاب، سرعت و جابه جایی -که در برآورد آسیب ساختمان به کار می آیند- و طیف های فوریه و پاسخ ارزیابی شود. همچنین میزان تأثیرپذیری این شاخصه‌ها از لغزش گوشی نامتصل به زمین نیز بررسی شده است. برای شبیه سازی تحریک های هارمونیک و حرکت زلزله از میز لرزان استفاده شده و داده های برداشت شده برای دو گوشی هوشمند آزمون با داده های ثبت شده با شتاب‌نگار مرجع مقایسه شده است. مقایسه شاخصه‌های لرزه ای نشان می دهد استفاده از شتاب سنج های گوشی های همراه در توسعه یک شبکه گسترده شتاب‌نگاری شهری برای مطالعات مهندسی زلزله توجیه پذیر است.

کلمات کلیدی

, زمین‌لرزه, شتاب‌نگار, شبکه لرزه نگاری, گوشی هوشمند, نرم افزار کاربردی اندروید
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1074117,
author = {صداقتی بکشلی, عماد and خواجوی, رضا and حسینی, سیدکیوان},
title = {بررسی کیفیت داده های ثبت شده با شتاب سنج گوشی های هوشمند برای مطالعات مهندسی زلزله},
journal = {ژئوفیزیک ایران - Iranian Journal of Geophysics},
year = {2019},
volume = {12},
number = {4},
month = {March},
issn = {2008-0336},
pages = {140--156},
numpages = {16},
keywords = {زمین‌لرزه، شتاب‌نگار، شبکه لرزه نگاری، گوشی هوشمند، نرم افزار کاربردی اندروید},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی کیفیت داده های ثبت شده با شتاب سنج گوشی های هوشمند برای مطالعات مهندسی زلزله
%A صداقتی بکشلی, عماد
%A خواجوی, رضا
%A حسینی, سیدکیوان
%J ژئوفیزیک ایران - Iranian Journal of Geophysics
%@ 2008-0336
%D 2019

[Download]