همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد فرصت ها و چالش ها ی سرمایه گذاری در منطقه ترشیز , 2019-04-17

عنوان : ( شناسایی باکتری سالمونلا تیفی موریوم در گوشت مرغ توسط روش PCR معمولی )

نویسندگان: کبری تاجیک طوغان , محمدرضا عدالتیان دوم , سید علی مرتضوی , علی جوادمنش ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از منابع مهم بیماری های منتقله به انسان از مواد غذایی باکتری سالمونلا خصوصا سالمونلا تیفی موریوم می باشد که منجر به ایجاد بیماری مشترک بین انسان و حیوان می شود.همچنین عفونت سالمونلایی از گسترده ترین عفونت های میکروبی می باشد که می تواند در انسان باعث ایجاد بیماری هایی نظیر تیفوئید و پاراتیفوئید شود.هدف از این پژوهش شناسایی باکتری سالمونلا تیفی موریوم در گوشت مرغ می باشد. در این پژوهش 15 نمونه گوشت مرغ از نقاط مختلف جمع آوری شد.سپس 25 گرم از هر یک هموژن شد و به منظور استخراج DNA از کیت استخراج DNA شرکت پارس توس ایران استفاده شد و سپس تحت PCR قرار گرفت. بررسی محصولات PCR نشان داد که قطعه ی bp 107 تکثیر شد و نتایجه این بود که 14 نمونه از 15 نمونه آلوده به باکتری سالمونلا تیفی موریوم می باشد. بر اساس یافته های این پژوهش می توان به این نتیجه رسید که روش های مولکولی از جمله PCR با دقت و سرعت بالایی آلودگی های مواد غذایی را شناسایی می کند در نتیجه می توان با بکارگیری روش های موثر از گسترش بیماری در طیور جلوگیری کرد

کلمات کلیدی

, سالمونلا تیفی موریوم, گوشت مرغ, PCR
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1074217,
author = {تاجیک طوغان, کبری and عدالتیان دوم, محمدرضا and مرتضوی, سید علی and جوادمنش, علی},
title = {شناسایی باکتری سالمونلا تیفی موریوم در گوشت مرغ توسط روش PCR معمولی},
booktitle = {همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد فرصت ها و چالش ها ی سرمایه گذاری در منطقه ترشیز},
year = {2019},
location = {کاشمر, ايران},
keywords = {سالمونلا تیفی موریوم،گوشت مرغ،PCR},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شناسایی باکتری سالمونلا تیفی موریوم در گوشت مرغ توسط روش PCR معمولی
%A تاجیک طوغان, کبری
%A عدالتیان دوم, محمدرضا
%A مرتضوی, سید علی
%A جوادمنش, علی
%J همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد فرصت ها و چالش ها ی سرمایه گذاری در منطقه ترشیز
%D 2019

[Download]