ششمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران , 2019-02-24

عنوان : ( بررسی وضعیت زیرساخت های گردشگری کلانشهر مشهد ( با تاکید بر زیرساخت اطلاع رسانی و حمل و نقل) )

نویسندگان: لیلا قلعه خانی صفات , محمد قاسمی خوزانی , امید علی خوارزمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

صنعت گردشگری بزرگترین و متنوع ترین صنعت به حساب می آید و به عنوان یکی از پیشروترین فعالیت های در حال رشد محسوب می شود، در زمان حاضر بسیاری از کشورها منافع اقتصادی و اجتماعی شان را از گردشگری دریافت می کنند و درآمدهای گردشگری را برای توسعه زیرساخت های منطقه به کار می برند. شهر مشهد با داشتن منابع سرشار طبیعی و آثار تاریخی فراوان، همچنین واقع شدن در مسیر ارتباطی بین دو قطب گردشگری کشور (سیاحتی تفریحی شمال و قطب گردشگری زیارتی مشهد مقدس) همچنین موقعیت جغرافیایی منحصر به فرد شهرستان و ... می تواند نقش بسزایی در جذب زائر و گردشگر ایفا نماید و سبب رشد اقتصادی منطقه و کشور شود. هدف اصلی این تحقیق ارزیابی وضعیت زیرساخت های گردشگری مشهد با تاکید بر زیرساخت اطلاع رسانی و حمل و نقل است. این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش انجام تحقیق توصیفی-تحلیلی است. جامعه آماری مورد مطالعه شامل گردشگران ورودی خارجی(عرب زبان و انگلیسی زبان) و داخلی بوده، در این پژوهش روش جمع آوری داده ها شامل مطالعات اسنادی و کار میدانی(390 پرسشنامه) و نیز جهت تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج بدست آمده از آزمون (T-Test) در مورد زیرساخت های گردشگری در این پژوهش مبیین این واقعیت است که شاخص‌ حمل و نقل با میانگین(26/3) نسبت به شاخص‌اطلاع رسانی با میانگین(8/2) در سطح مناسب تری می باشد هرچند که شاخص حمل و نقل هم با وضع مطلوب هنوز فاصله دارد.

کلمات کلیدی

, گردشگری, گردشگران داخلی و خارجی, مشهد, زیرساخت گردشگری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1074588,
author = {قلعه خانی صفات, لیلا and قاسمی خوزانی, محمد and خوارزمی, امید علی},
title = {بررسی وضعیت زیرساخت های گردشگری کلانشهر مشهد ( با تاکید بر زیرساخت اطلاع رسانی و حمل و نقل)},
booktitle = {ششمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران},
year = {2019},
location = {تهران, ايران},
keywords = {گردشگری، گردشگران داخلی و خارجی، مشهد، زیرساخت گردشگری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی وضعیت زیرساخت های گردشگری کلانشهر مشهد ( با تاکید بر زیرساخت اطلاع رسانی و حمل و نقل)
%A قلعه خانی صفات, لیلا
%A قاسمی خوزانی, محمد
%A خوارزمی, امید علی
%J ششمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
%D 2019

[Download]