ششمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران , 2019-02-24

عنوان : ( ارزیابی زیرساخت های گردشگری (اقامتی ، مالی و جاذبه ها ) در شهر مشهد )

نویسندگان: محمد قاسمی خوزانی , لیلا قلعه خانی صفات , امید علی خوارزمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خراسان رضوی و به طور خاص شهر مشهد از مراکز مهم گردشگری مذهبی در جهان اسلام است. بارگاه حضرت رضا (ع )پرجاذبه ترین مکان مذهبی در ایران است و کلانشهر مشهد کانون عمده گردشگری مذهبی و سالانه پذیرای دهها هزار زائر و گردشگر داخلی و خارجی است. برای شهری همچون مشهد که دارای توان های بالقوه و جاذبه های متعدد مذهبی و فرهنگی و تاریخی و طبیعی است، توسعه زیرساخت های گردشگری و به تبع آن توسعه صنعت گردشگری می تواند بسیار راهگشا باشد. هدف اصلی این تحقیق ارزیابی زیرساخت های گردشگری مشهد با تاکید بر زیرساخت جاذبه ها، مالی و مراکز اقامتی است. این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش انجام تحقیق توصیفی-تحلیلی است. جامعه آماری مورد مطالعه شامل گردشگران ورودی خارجی(عرب زبان و انگلیسی زبان) و داخلی بوده، در این پژوهش روش جمع آوری داده ها شامل مطالعات اسنادی و کار میدانی( تنظیم پرسشنامه و تکمیل آن توسط گردشگران) و نیز جهت تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج بدست آمده در مورد زیرساخت های گردشگری مورد مطالعه در این پژوهش گویای این است که شاخص مالی با میانگین 87/3 نسبت به دو شاخص دیگر دارای شرایط ایده آل تری می باشد و به طور کلی هر سه شاخص با میانگین بالاتر از سه در وضعیت مناسبی می باشند.

کلمات کلیدی

, گردشگری, زیرساخت اقامتی- مالی, جاذبه ها, مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1074590,
author = {قاسمی خوزانی, محمد and قلعه خانی صفات, لیلا and خوارزمی, امید علی},
title = {ارزیابی زیرساخت های گردشگری (اقامتی ، مالی و جاذبه ها ) در شهر مشهد},
booktitle = {ششمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران},
year = {2019},
location = {تهران, ايران},
keywords = {گردشگری، زیرساخت اقامتی- مالی، جاذبه ها، مشهد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی زیرساخت های گردشگری (اقامتی ، مالی و جاذبه ها ) در شهر مشهد
%A قاسمی خوزانی, محمد
%A قلعه خانی صفات, لیلا
%A خوارزمی, امید علی
%J ششمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
%D 2019

[Download]