ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی , 2019-02-15

عنوان : ( مروری بر نوشیدنی های سنتی و نیمه صنعتی با نگاه ویژه به پایداری، خواص مهندسی و کارکرد های سلامت شناختی آن ها )

نویسندگان: مسعود تقی زاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اهمیت پژوهش در زمینه نوشیدنی از این جنبه می باشد که امروزه مصرف غذاهایی با فرآوری حداقلی و کمترین میزان مواد افزوده در طول فرآیند به دلیل توجه بیشتر به اثرات مواد افزودنی در تولیدات غذایی افزایش شاخص های سلامت به شدت مورد توجه است. باید توجه داشت که ویژگی های بافتی در مواد غذایی از مهمترین شاخصه های پذیرش و بازار پسندی به شمار می روند، به ویژه در نوشیدنی ها رفتار جریان محصول ضمن ماهیت بخشی به محصول نهایی به عنوان مرجعی برای کیفیت محصول هم شناخته می شود. در این نوشتار تلاش شده است تا ضمن ارایه دسته بندی علمی با استناد به منابع معتبر، نگاه ویژه ای نیز به بافت شناسی و خواص مهندسی نوشیدنی ها با مرور مهمترین پژوهش های صورت گرفته در این زمینه داشته باشیم.

کلمات کلیدی

, پایداری, نوشیدنی لبنی, آبمیوه ها, خواص مهندسی, تخمیری.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1075204,
author = {تقی زاده, مسعود},
title = {مروری بر نوشیدنی های سنتی و نیمه صنعتی با نگاه ویژه به پایداری، خواص مهندسی و کارکرد های سلامت شناختی آن ها},
booktitle = {ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی},
year = {2019},
location = {تهران, ايران},
keywords = {پایداری، نوشیدنی لبنی، آبمیوه ها، خواص مهندسی، تخمیری.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مروری بر نوشیدنی های سنتی و نیمه صنعتی با نگاه ویژه به پایداری، خواص مهندسی و کارکرد های سلامت شناختی آن ها
%A تقی زاده, مسعود
%J ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
%D 2019

[Download]