تازه ها در میکروب شناسی دامپزشکی, دوره (1), شماره (2), سال (2019-3) , صفحات (76-81)

عنوان : ( بررسی مقایسه ای اثرات بالینی دو نوع تجاری Marbofloxacin روی ورم پستان بالینی E.coli در گاوهای شیری نژاد هلشتاین )

نویسندگان: مسعود طالب خان گروسی , بابک خرمیان طوسی , ایرج نوروزیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ورم پستان‌های محیطی در سال‌های اخیر به دلیل کنترل عوامل ایجاد کننده ورم پستان‌های واگیردار، افزایش چشم‌گیری یافته است. Marbofloxacin آنتی باکتریال از مشتقات Carboxylic acid، نسل سوم آنتی بیوتیک Fluoroquinolone است. این آنتی بیوتیک فعالیت ضد باکتریال در مقابل باکتری‌های گرم منفی و مثبت دارد. هدف از این بررسی، مطالعه‌ی مقایسه ای اثرات بالینی دو محلول تزریقیMarbofloxacin ساخت 2 کشور اروپایی در درمان ورم پستان محیطی گاوهای شیری با عامل E.Coli است. نمونه های شیر از 86 رأس گاو نژاد هلشتاین مبتلا به ورم پستان بالینی تهیه شد. پنجاه رأس از دامها آلوده به E. Coli بودند که پس از تشخیص آزمایشگاهی، درمان آن‌ها شروع شد. دامها به دو گروه درمان و شاهد تقسیم شدند. دامهای گروه درمان (25 رأس) محلول تزریقی Marbofloxacin ساخت یک شرکت دارویی بلژیکی، به میزان 2mg/kg (1 میلی لیتر/ 50 کیلو گرم وزن زنده دام) را به صورت عضلانی و به مدت 3 روز مستمر دریافت کردند. دامهای گروه شاهد (25 رأس) با آنتی بیوتیک تزریقی Marbofloxacin ساخت کشورفرانسه به میزان 2mg/kg یا 1ml/50kg به صورت عضلانی به مدت 3 روز، تحت درمان قرار گرفتند. دامها در گروه درمان و شاهد، به ترتیب: 40 و 52 درصد بهبود یافتند. اختلاف آماری معنی‌داری با استفاده از آزمون مربع کای بین دو گروه درمان و شاهد مشاهده نشد (P>0.05).

کلمات کلیدی

, گاو های شیری, ورد پستان, Marbofloxacine , E.coli
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1075477,
author = {مسعود طالب خان گروسی and خرمیان طوسی, بابک and ایرج نوروزیان},
title = {بررسی مقایسه ای اثرات بالینی دو نوع تجاری Marbofloxacin روی ورم پستان بالینی E.coli در گاوهای شیری نژاد هلشتاین},
journal = {تازه ها در میکروب شناسی دامپزشکی},
year = {2019},
volume = {1},
number = {2},
month = {March},
issn = {2645-4491},
pages = {76--81},
numpages = {5},
keywords = {گاو های شیری، ورد پستان، Marbofloxacine ، E.coli},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی مقایسه ای اثرات بالینی دو نوع تجاری Marbofloxacin روی ورم پستان بالینی E.coli در گاوهای شیری نژاد هلشتاین
%A مسعود طالب خان گروسی
%A خرمیان طوسی, بابک
%A ایرج نوروزیان
%J تازه ها در میکروب شناسی دامپزشکی
%@ 2645-4491
%D 2019

[Download]