دوازدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , 2019-03-07

عنوان : ( کوپرولیتهای اردوویسن در سازند شیرگشت، جنوب کوه بنرگ )

نویسندگان: محمد نژادعباس , عباس قادری , هادی جهانگیر , علیرضا عاشوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سازند شیرگشت در بلوک کلمرد به دلیل برخورداری از ذخایر فسفات کم عیار از دیرباز شناخته شده بوده است. با این حال، منشأ این آثار فسـفاتی مـورد سؤال و ناشناس است. در این پژوهش، برای اولین بار دانه‌های فسفاتی این سازند مطالعه و به میکروکوپرولیت‌ها نسبت داده شده‌انـد. کوپرولیـت‌هـا یـا فضولات فسیل شده، یک منبع ارزشمند از اطلاعات تغذیه‌ای جانور سازنده بوده و می‌توانند به صورت غیرمستقیم، رژیم غذایی، ساختار دستگاه گوارش، تنوع زیستی و حتی روابط گیاهی و جانوری محیط را نشان دهند. کوپرولیت‌های به دست آمده از سازند شیرگشت از دیدگاه ریخت شناسی در قالب سـه دسته خوشه‌ای، درهم پیچیده و سیلندری تقسیم بندی می‌شوند و از این حیث شباهت‌هایی با فرم‌های مشابه گزارش شده از توالی کامبرین چین دارند.

کلمات کلیدی

, کوپرولیت, اردوویسین, سازند شیرگشت, کنودونت, فسفات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1075825,
author = {نژادعباس, محمد and قادری, عباس and هادی جهانگیر and عاشوری, علیرضا},
title = {کوپرولیتهای اردوویسن در سازند شیرگشت، جنوب کوه بنرگ},
booktitle = {دوازدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران},
year = {2019},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {کوپرولیت، اردوویسین، سازند شیرگشت، کنودونت، فسفات},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کوپرولیتهای اردوویسن در سازند شیرگشت، جنوب کوه بنرگ
%A نژادعباس, محمد
%A قادری, عباس
%A هادی جهانگیر
%A عاشوری, علیرضا
%J دوازدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران
%D 2019

[Download]