پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم‌ها , 2019-09-04

Title : ( ارزیابی ریسک اعتباری کارآفرینان به کمک سوگیری‌های رفتاری با استفاده از سیستم عصبی-فازی تطبیقی )

Authors: amir seddighi , Hamideh Razavi ,

Access to full-text not allowed by authors

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

کارآفرینان، به عنوان عناصر مهم توسعه اقتصاد خرد در اغلب کشور‌ها مورد توجه می‌باشند. حمایت مالی کسب و کارهای کوچک و متوسط – به دلیل اشتغال‌زایی و ثروت‌آفرینی – می‌تواند موجب رشد اقتصادی هر کشوری شود. اما این حمایت با ریسک اعتباری همراه است. اینجاست که ارزیابی ریسک اعتباری کارآفرینان اهمیت پیدا می‌کند. تحقیقات پیرامون تئوری سوگیری‌های رفتاری در تصمیمات کارآفرینان در سال‌های اخیر به سرعت افزایش یافته و با دستاوردهای قابل توجهی همراه بوده است.در این پژوهش و برای اولین بار، به کمک سوگیری‌های رفتاری، مسئله رتبه‌بندی اعتباری مشتریان توسعه یافته و ریسک اعطای تسهیلات به آن‌ها مورد ارزیابی قرار گرفته است. بدین منظور، در ابتدا پرسشنامه استاندارد میتنی بر پژوهش‌های قبلی طراحی و در میان جامعه هدف توزیع شد. در مرحله بعدی و برای مقایسه قدرت ارزیابی متغیرهای رفتاری با متغیرهای دموگرافیک، از سیستم فازی-عصبی تطبیقی استفاده شد. هزینه خطای دسته‌بندی به عنوان معیار مقایسه تعیین گشت و در نهایت نشان داده شد که استفاده از سوگیری‌های رفتاری می‌تواند ارزیابی دقیق‌تری را بدست آورد.

Keywords

, کارآفرینی, ریسک اعتباری, سوگیری رفتاری, سیستم فازی-عصبی تطبیقی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1075874,
author = {Seddighi, Amir and Razavi, Hamideh},
title = {ارزیابی ریسک اعتباری کارآفرینان به کمک سوگیری‌های رفتاری با استفاده از سیستم عصبی-فازی تطبیقی},
booktitle = {پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم‌ها},
year = {2019},
location = {مشهد, IRAN},
keywords = {کارآفرینی، ریسک اعتباری، سوگیری رفتاری، سیستم فازی-عصبی تطبیقی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی ریسک اعتباری کارآفرینان به کمک سوگیری‌های رفتاری با استفاده از سیستم عصبی-فازی تطبیقی
%A Seddighi, Amir
%A Razavi, Hamideh
%J پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم‌ها
%D 2019

[Download]