بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Hamideh Razavi


موارد یافت شده: 87

1 - برآوردبهره وری کلی یک نهاد مالی غیربانکی با استفاده ازتحلیل پوششی داده‌ها (چکیده)
2 - آسیب شناسی و تحلیل عملکرد فرآیند تأمین کالا در یک شرکت صنعتی با رویکرد سیستمی (چکیده)
3 - پیش‌بینی شاخص کیفیت هوای فردا در تهران با استفاده از روش‌های یادگیری ماشین (چکیده)
4 - Process capability analysis for simple linear profiles (چکیده)
5 - Reliability optimization model in man‐machine systems considering human factors in uncertain situations (چکیده)
6 - مدیریت ریسک تضامین در یک مؤسسه‌ی مالی (چکیده)
7 - Investigation of the ordering behavior of a retailer in the revenue sharing and buyback contracts considering round number bias (چکیده)
8 - A new method based on ensemble time series for fast and accurate clustering (چکیده)
9 - Optimization of Propofol Dose Estimated During Anesthesia Through Artificial Intelligence by Genetic Algorithm: Design and Clinical Assessment (چکیده)
10 - شناسایی و ارزیابی خطاهای سیستم‌های تعاملی انسان- ماشین با استفاده از تکنیک CREAM و روش تجزیه و تحلیل درخت خطا (چکیده)
11 - Anesthesia drug dose optimization by adaptive Neuro-Fuzzy Inference System; A clinical evaluation (چکیده)
12 - تعیین وزن بهینه بطری سرم 555 سیسی 2 با استفاده از طرح آزمایشی k (مطالعه موردی در شرکت داروسازی ثامن) (چکیده)
13 - A Case Study of Risk Management of Automotive Industry Projects Using RFMEA Method (چکیده)
14 - Effects of mento-physical exercises on mental fatigue of shift work (چکیده)
15 - Adpative Neuro-Fuzzy Inference System Estimation Propofol dose in the induction phase during anesthesia; case study (چکیده)
16 - Functional process capability indices for a simple linear profile in fuzzy environment (چکیده)
17 - Developing loss-based functional process capability indices for simple linear profile (چکیده)
18 - Investigation of behavioral factors in supply chain contracts using a multinomial logit model (چکیده)
19 - A novel dynamic function allocation method in human-machine systems focusing on trigger mechanism and allocation strategy (چکیده)
20 - Optimum design of natural gas trunk line using simulated annealing algorithm (چکیده)
21 - A Comparison between Static and Dynamic Stability in Postural Sway and Fall Risks (چکیده)
22 - مکانیابی نقاط تجمیع ایمن برای اماکن عمومی در هنگام حوادث غیر مترقبه (چکیده)
23 - تخمین عمق بیهوشی در مرحله القاء با شبکه های عصبی مطالعه موردی: بیمارستان های مشهد (چکیده)
24 - ارزیابی ریسک اعتباری کارآفرینان به کمک سوگیری‌های رفتاری با استفاده از سیستم عصبی-فازی تطبیقی (چکیده)
25 - مقایسه مدل‌های پیش‌بینی ورشکستگی جهت تخمین ریسک صدور ضمانت‌نامه مالی (چکیده)
26 - سازماندهی مجدد نمودار سازمانی با استفاده از یک الگوریتم حریصانه تعمیم‌ یافته (چکیده)
27 - An investigation of the required vigilance for different occupations (چکیده)
28 - بررسی تاثیر کیفیت استراحت بر کاهش خستگی ناشی از بار کاری (چکیده)
29 - بهینه سازی جانمایی ایستگاه های تولیدی گسسته با رویکرد گروه های کاندید (چکیده)
30 - طراحی بهینه ماشین فروش اتوماتیک غذای گرم (چکیده)
31 - A heuristic method for combined optimization of layout design and cluster configuration in continuous productions (چکیده)
32 - Determination of the Proper Rest Time for a Cyclic Mental Task Using ACT-R Architecture (چکیده)
33 - اندازه گیری گشتاور لازم برای بازکردن درب شیشه های دهان پهن و ارتباط آن با ویژگی های آنتروپومتریک و فیزیولوژیک مؤثر (چکیده)
34 - شناسایی مهم ترین منابع ایجاد میدان های الکترومغناطیس در قطار شهری مشهد (چکیده)
35 - The effect of the number of children on the attention of working mothers using covariance analysis (چکیده)
36 - Prediction and Statistical Control of a Piecewise Linear Profile (چکیده)
37 - Prediction and statistical control of a piecewise linear profile (چکیده)
38 - بررسی ارگونومیکی میدان‌های الکترومغناطیس وارده به راهبرهای قطار شهری (چکیده)
39 - زمانسنجی فعالیت سیکل ثابت با در نظر گرفتن بیکاریهای مجاز هر زیر فعالیت مطالعه موردی: راهبر قطار شهری مشهد (چکیده)
40 - Agricultural Management by new Diagnostic of Selling Sulfur Organic Granular Fertilizer (چکیده)
41 - ارایه الگوریتمی برای حل مسایل سیستمی با استفاده از ابزار ایده ال تریز (چکیده)
42 - تعیین نیروی وارده بر کف و انگشتان دست هنگام بازکردن شیشه های دهان گشاد (چکیده)
43 - مقایسه مدل های دوبعدی و سه بعدی در تخصیص بیمار و پزشک به مراکز درمانی (چکیده)
44 - ترکیب مفهوم قیمت با سایر مفاهیم احساسی در مهندسی کانسی برای انتخاب مناسب ترین طرح محصول (چکیده)
45 - تاثیر خستگی فکری بر زمان پاسخ و نرخ خطای فعالیتهای سیکلی در معماری شناختی ACT-R (چکیده)
46 - تحلیل ارگونومیکی ایستگاه¬های کنترل کیفی بر اساس رویکرد فعالیت¬های فیزیکی- فکری همزمان (چکیده)
47 - بهینه سازی تخصیص در طرح پزشک خانواده (چکیده)
48 - ارزیابی و طراحی ارگونومیکی باجه های فروش و شارژ بلیت الکترونیکی در مشهد (چکیده)
49 - ارزیابی درونی نظام یافته در یک گروه آموزشی دانشگاهی (چکیده)
50 - تحلیل قابلیت اطمینان هزینه های کنترل موجودی با امکان بازنوکردن کالاهای فسادپذیر (چکیده)
51 - اثربخشی جلسات سازمانی و راهکارهای بهبود آن (چکیده)
52 - بهینه سازی ترکیب مجموعه رزرو و استراتژی تعویض در سیستمهای پویا (چکیده)
53 - ایجاد یک سیستم خبره به منظور شناسایی مدل مناسب برای پیش‌بینی سری‌های زمانی (چکیده)
54 - بررسی تاثیر عوامل آنتروپومتریک بر حفظ تعادل بدن در کارگران ایرانی (چکیده)
55 - Optimizing Noise Control Strategy in a Forging Workshop (چکیده)
56 - مدل فازی بهینه سازی ترکیب مجموعه رزرو در سیستم های پویا برای حداکثر کردن قابلیت اطمینان سیستم (چکیده)
57 - ارزیابی درونی نظام یافته در یک گروه آموزشی (چکیده)
58 - تحلیل قابلیت اطمینان هزینه های کنترل موجودی با امکان بازنوکردن کالاهای فسادپذیر (چکیده)
59 - بررسی استانداردسازی و شبیه سازی در صنعت خودروی هیبرید الکتریک (چکیده)
60 - تسهیم عوامل موثر بر اساس تصمیم گیری سلسله مراتبی و آنتروپی معکوس (چکیده)
61 - ایجاد یک سیستم خبره به منظور شناسایی مدل مناسب برای پیش بینی سریهای زمانی (چکیده)
62 - An economic policy for noise control in industry using genetic algorithm (چکیده)
63 - Linear Profile Forecasting using Regression Analysis (چکیده)
64 - تحلیل ارگونومیکی حمل دستی بار با استفاده از معادله NIOSH و تکنیک تحلیل سلسله مراتبی (چکیده)
65 - طراحی توأم ساختار ارتباطی و جانمایی ایستگاههای کاری بر اساس انبارهای میانی (چکیده)
66 - ارائه یک مدل برنامه ریزی ریاضی برای تخصیص بهینه تسلیحات به اهداف دریایی (چکیده)
67 - تعیین سیکل رانندگی به روش مونت کارلو به منظور بررسی تناسب خودرو با کاربری آن (چکیده)
68 - بهینه سازی جانمایی ایستگاه‌های کاری در کارخانجات با در نظر گرفتن راهروهای ارتباطی در کارخانجات (چکیده)
69 - Axial Force Analysis in Axial Machines with Functionally-graded Permanent Magnet (چکیده)
70 - بهینه سازی جانمایی تجهیزات در کارخانجات فرایندی با در نظر گرفتن تقسیم کننده‌های مرکزی (چکیده)
71 - انتخاب اعضای تیم پروژه بر مبنای معیارهای اثر بخشی به روش PROMETHEE (چکیده)
72 - Optimization of cutting conditions in WEDM process using regression modelling and Tabu-search algorithm (چکیده)
73 - بررسی نحوه پیاده سازی الزامات PMBOK با استفاده از نرم افزار ERP در شرکت برق منطقه ای خراسان (چکیده)
74 - بررسی استاندارد سازی یک خودروی هیبرید الکتریک سدان (چکیده)
75 - بهینه سازی سیستم خنک کاری موتور الکتریکی خودروی هیبریدی به روش CFD (چکیده)
76 - Functionally-graded Permanent Magnets for Power Transmission Applications (چکیده)
77 - Application of an axial flux eddy current coupling in a mild hybrid power-train (چکیده)
78 - Eddy Current Coupling with Slotted Conductor Disc (چکیده)
79 - A Customized Joint-Venture Industrial R&D Centre (چکیده)
80 - Enhancement of Clutch Efficiency in Hybrid Vehicles by Electromagnetic Assisting Technology (چکیده)
81 - تعیین سطح جدایش در قالب های تزریقی به کمک کامپیوتر (چکیده)
82 - Evaluation of a vehicle powertrain fitness to application using driving cycle by Monte Carlo method (چکیده)
83 - تعیین شاخصهای قابلیت فرایند برای پارامترشیب در یک پروفایل خطی یک متغیره (چکیده)
84 - Adapting an E-contract Model for a Public-Private Energy Conversion Agreement (چکیده)
85 - تدوین شرح وظایف سازمانی با دیدگاه فرایندی (چکیده)
86 - Comparison of Final Costs and Undervalues between Reverse and Forward Engineering Products (چکیده)
87 - Eddy Current Coupling with Slotted Conductor Disc (چکیده)