سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت , 2019-06-26

عنوان : ( بررسی تاثیر جداساز لاستیکی-سربی بر کاهش اثرات طبقه نرمِ سازه )

نویسندگان: علی صادقی نیا , هاشم شریعتمدار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه در طرح‌های معماری بسیاری از ساختمان‌های مدرن به منظور زیباسازی و افزایش کارایی، نه تنها از به کارگیری دیوارهای برشی و مهاربندها در طبقات پایینی جلوگیری شده، بلکه در برخی مواقع ارتفاع این طبقات نسبت به طبقات دیگر، بیشتر در نظر گرفته می‌شود که این موضوع سبب ایجاد طبقه نرم خواهد شد. در این مقاله یک سازه معیار 11طبقه در نرم افزار MATLAB مدلسازی شده و تحت چهار زلزله السنترو، طبس، کوبه و نورثریج تحلیل شده است. در ابتدا اثرات کاهش سختی جانبی طبقه اول بر تغییر مکان‌های طبقات بررسی شده و سپس سازه در حالت مجهز به سیستم جداساز لاستیکی- سربی، برای مقادیر مختلف سختی طبقه اول تحلیل شده است. مشاهده شد که در حالت جداسازی شده در مقایسه با پایه ثابت، کاهش سختی طبقه اول تاثیر بسیار کمی بر تغییر مکان‌های سایر طبقات داشته، به طوری که درصد ااختلاف حداکثر تغییر مکان طبقه اول سازه جداسازی شده با سختی معادل با 30% سختی اولیه، نسبت به حالتی که سختی طبقه اول بدون تغییر است، کمتر از 1% می‌باشد.

کلمات کلیدی

, اثرات طبقه نرم, تغییر مکان طبقات, جداساز لاستیکی- سربی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1076182,
author = {صادقی نیا, علی and شریعتمدار, هاشم},
title = {بررسی تاثیر جداساز لاستیکی-سربی بر کاهش اثرات طبقه نرمِ سازه},
booktitle = {سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت},
year = {2019},
location = {تهران, ايران},
keywords = {اثرات طبقه نرم، تغییر مکان طبقات، جداساز لاستیکی- سربی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر جداساز لاستیکی-سربی بر کاهش اثرات طبقه نرمِ سازه
%A صادقی نیا, علی
%A شریعتمدار, هاشم
%J سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت
%D 2019

[Download]