دومین کنفرانس بین المللی فناوری و نوآوری درد علوم مهندسی و تکنولوژی , 2019-07-22

عنوان : ( سنتز نانو پودر Li1.25Mn0.125Ni0.125Co0. 5O2، به‌عنوان ماده کاتد ی باتری‌های یون لیتیوم، به روش سل-ژل و بررسی اثر مقدار ژلاتین بر خواص فیزیکی و ساختاری آن. )

نویسندگان: عوض برومند , هادی عربی , شعبان رضا قربانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دراین پژوهش، نانو ذرات Li1.25Mn0.125Ni0.125Co0. 5O2 با استفاده از روش سل-ژل در دمای مختلف سنتز، از نیترات لیتیوم، نیترات منگنز، نیترات نیکل، نیترات کبالت به عنوان مواد اولیه استفاده شد. وزن سنجی حرارتی و گرمایی TGA/DTA، مشخصه یابی خواص ساختار نمونه های تهیه شده توسط پراش پرتو ایکس (XRD)، طیف سنجی فروسرخ تبدیل فوریه (FTIR) انجام گردید. همچنین با طرح پراش پرتو ایکس، در دماهای مختلف، نتیجه گرفته شد که دمای دمای کلسینه مناسب برای سنتز می باشد. اندازه نانو بلورک ها با استفاده از روش شرر و ویلیامسون هال تعیین گردید. نتایج FTIR نشان دادند که باندهای فلزی در ناحیه 500 با افزایش دما تا 850 به شدت افزایش پیدا میکند که با نتایج XRD مطابقت دارد.

کلمات کلیدی

, کاتد, باتری یون لیتیوم, روش سل-ژل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1076220,
author = {برومند, عوض and عربی, هادی and قربانی, شعبان رضا},
title = {سنتز نانو پودر Li1.25Mn0.125Ni0.125Co0. 5O2، به‌عنوان ماده کاتد ی باتری‌های یون لیتیوم، به روش سل-ژل و بررسی اثر مقدار ژلاتین بر خواص فیزیکی و ساختاری آن.},
booktitle = {دومین کنفرانس بین المللی فناوری و نوآوری درد علوم مهندسی و تکنولوژی},
year = {2019},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کاتد، باتری یون لیتیوم، روش سل-ژل},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T سنتز نانو پودر Li1.25Mn0.125Ni0.125Co0. 5O2، به‌عنوان ماده کاتد ی باتری‌های یون لیتیوم، به روش سل-ژل و بررسی اثر مقدار ژلاتین بر خواص فیزیکی و ساختاری آن.
%A برومند, عوض
%A عربی, هادی
%A قربانی, شعبان رضا
%J دومین کنفرانس بین المللی فناوری و نوآوری درد علوم مهندسی و تکنولوژی
%D 2019

[Download]