هشتمین همایش علوم علف های هرز ایران , 2019-08-27

عنوان : ( اثر کنترل شیمیایی و کیفیت آب حامل علفکش بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت ( .Zea mays L) در مشهد )

نویسندگان: محمد جمشیدی , علی قنبری , مهدی راستگو ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر علفکش نیکوسولفورون و کیفیت آب

کلمات کلیدی

, عملکرد بیولوژیک, وزن 100 دانه, عملکرد دانه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1076420,
author = {جمشیدی, محمد and قنبری, علی and راستگو, مهدی},
title = {اثر کنترل شیمیایی و کیفیت آب حامل علفکش بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت ( .Zea mays L) در مشهد},
booktitle = {هشتمین همایش علوم علف های هرز ایران},
year = {2019},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {عملکرد بیولوژیک، وزن 100 دانه، عملکرد دانه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر کنترل شیمیایی و کیفیت آب حامل علفکش بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت ( .Zea mays L) در مشهد
%A جمشیدی, محمد
%A قنبری, علی
%A راستگو, مهدی
%J هشتمین همایش علوم علف های هرز ایران
%D 2019

[Download]