هشتمین همایش علوم علف های هرز ایران , 2019-08-27

عنوان : ( بررسی پارامترهای کلروفیل فلورسنس علفهای هرز تحت علفکش نیکوسولفورون و آب (Zea mays L) مغناطیسی شده در مزرعه ذرت )

نویسندگان: محمد جمشیدی , علی قنبری , مهدی راستگو ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی تغییرات برخی پارامترهای مهم کلروفیل فلورسنس در برخی از گونه های علفهای هرز غالب مزرعه ذرت طی دو سال متوالی تحت کنترل علفکشنیکوسولفورون در شرایط عبور آب حامل علفکش از میدان مغناطیسی 650 میلی تسلا آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد.

کلمات کلیدی

, حداکثر کارایی کوانتومی فتوسیستم دو, منحنی کاتسکی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1076421,
author = {جمشیدی, محمد and قنبری, علی and راستگو, مهدی},
title = {بررسی پارامترهای کلروفیل فلورسنس علفهای هرز تحت علفکش نیکوسولفورون و آب (Zea mays L) مغناطیسی شده در مزرعه ذرت},
booktitle = {هشتمین همایش علوم علف های هرز ایران},
year = {2019},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {حداکثر کارایی کوانتومی فتوسیستم دو، منحنی کاتسکی،},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی پارامترهای کلروفیل فلورسنس علفهای هرز تحت علفکش نیکوسولفورون و آب (Zea mays L) مغناطیسی شده در مزرعه ذرت
%A جمشیدی, محمد
%A قنبری, علی
%A راستگو, مهدی
%J هشتمین همایش علوم علف های هرز ایران
%D 2019

[Download]