هفتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران , 2019-10-30

عنوان : ( تغییر جمعیت باکتری‌ها و مخمرهای روده ماهی کاراس طلایی (Carassius auratus) در پاسخ به جیره‌های حاوی عصاره پوست انار (Punica granatum) )

نویسندگان: زهرا رخناره , حمیدرضا احمدنیای مطلق , امید صفری , یحیی سلاح ورزی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه با توجه به محدودیت استفاده از آنتی‌بیوتیک‌ها، محققین، محصولات گیاهی را جهت مدیریت سلامت آبزیان موردبررسی قرار داده‌اند. عصاره‌ی پوست انار علاوه بر مواد معدنی، ویتامین‌ها، بتاکاروتن، پلی ساکاریدهای پیچیده، قندهای احیاکننده و فیبر دارای ترکیبات ضد اکساینده، ضدمیکروبی عامل رنگ و طعم‌دهنده نیز می‌باشد. این مطالعه با هدف بررسی تأثیر عصاره انار بر شاخص‌های رشد و جمعیت باکتری‌ها و مخمرهای موجود در روده ماهی کاراس انجام شد. برای این منظور 60 قطعه ماهی کاراس (22/0±04/11) در 15 آکواریوم 100 لیتری در قالب طرح کاملاً تصادفی توزیع شدند. ماهیان در طول دوره آزمایش با جیره‌های حاوی عصاره پوست انار 1/0، 1، 2 و 4 درصد وزن غذا به مدت 60 روز به میزان 2 درصد وزن بدن تغذیه شدند. نتایج نشان داد عصاره پوست انار در تیمار 4درصد به‌صورت معنی‌داری شاخص‌های رشد (وزن نهایی، افزایش وزن، ضریب رشد ویژه و ضریب تبدیل غذایی) را در مقایسه با تیمار شاهد کاهش داد (05/0>p). عصاره انار تأثیری بر تعداد کل باکتری‌های دستگاه گوارش و تعداد کل باکتری‌های اسیدلاکتیک نداشت اما تعداد کل باکتری‌های گرم منفی روده‌ای به‌صورت معنی‌داری در تیمارهای آزمایشی در مقایسه با تیمار شاهد کمتر بود (05/0>p). تعداد کل مخمرهای موجود در روده نیز افزایش معنی‌داری را در تیمارهای آزمایشی نشان دادند (05/0>p). با توجه به نتایج، به دلیل اثر منفی عصاره پوست انار بر رشد، استفاده از آن به میزان 2درصد وزن غذا جهت کاهش باکتری‌های گرم منفی روده‌ای توصیه می‌شود.

کلمات کلیدی

, انار, رشد, باکتری‌, مخمر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1076644,
author = {رخناره, زهرا and احمدنیای مطلق, حمیدرضا and صفری, امید and سلاح ورزی, یحیی},
title = {تغییر جمعیت باکتری‌ها و مخمرهای روده ماهی کاراس طلایی (Carassius auratus) در پاسخ به جیره‌های حاوی عصاره پوست انار (Punica granatum)},
booktitle = {هفتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران},
year = {2019},
location = {خرم آباد, ايران},
keywords = {انار، رشد، باکتری‌، مخمر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تغییر جمعیت باکتری‌ها و مخمرهای روده ماهی کاراس طلایی (Carassius auratus) در پاسخ به جیره‌های حاوی عصاره پوست انار (Punica granatum)
%A رخناره, زهرا
%A احمدنیای مطلق, حمیدرضا
%A صفری, امید
%A سلاح ورزی, یحیی
%J هفتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران
%D 2019

[Download]