هفتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران , 2019-10-30

عنوان : ( معرفی فرآیند نوین تخمیر در بهبود کارایی استفاده از جیره‌های غذایی آبزیان )

نویسندگان: فاطمه داودی سفیدکوهی , امید صفری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه صنعت آبزی‌پروری به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع تأمین پروتئین حیوانی در جهان مطرح می‌باشند. یکی از چالش-های پیش روی صنعت تولید غذای آبزیان، تأمین پروتئین باکیفیت از منابع غیر جانوری می باشد. منابع پروتئین گیاهی ارزان‌قیمت به‌عنوان یک گزینه در صنعت آبزی پروری ارگانیک مطرح هستند. وجود ترکیبات ضد تغذیه ای متنوع مهم‌ترین عامل محدودکننده استفاده از منابع گیاهی می باشد که این ترکیبات به نوبه خود باعث کاهش خوش خوراکی جیره های غذایی می گردند. فناوری تخمیر با استفاده از میکروارگانیسم ها (باکتری و قارچ ها) موجب پیش هضم ماده بستر و در نهایت بهبود زیست‌فراهمی مواد مغذی این منابع می گردد. همچنین تخمیر باعث تولید محصولی یکنواخت حاوی کمترین مقدار عوامل بازدارنده و بهترین کیفیت پروتئین مورد استفاده می شود. تخمیر در شرایط جامد در صنعت تولید غذای انسان کاربرد گسترده ای دارد و می تواند به‌عنوان فناوری نوین در بهبود خوش‌خوراکی، میزان قابلیت هضم مواد مغذی و عملکرد رشد گونه-های آبزی مطرح باشد.

کلمات کلیدی

, تخمیر, آبزی پروری, جیره غذایی, رشد, فرآوری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1076686,
author = {داودی سفیدکوهی, فاطمه and صفری, امید},
title = {معرفی فرآیند نوین تخمیر در بهبود کارایی استفاده از جیره‌های غذایی آبزیان},
booktitle = {هفتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران},
year = {2019},
location = {خرم آباد, ايران},
keywords = {تخمیر، آبزی پروری، جیره غذایی، رشد، فرآوری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T معرفی فرآیند نوین تخمیر در بهبود کارایی استفاده از جیره‌های غذایی آبزیان
%A داودی سفیدکوهی, فاطمه
%A صفری, امید
%J هفتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران
%D 2019

[Download]