ششمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران , 2019-10-23

عنوان : ( بررسی اثر ترکیب‌های ضد تنش بر استقرار و بقای گیاهچه‌های کشت بافتی سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.) در شرایط کشت مستقیم در مزرعه )

نویسندگان: جعفر نباتی , آرمین اسکوئیان , محمد محمدی , افسانه یوسفی , محبوبه میرمیران ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به‌منظور بررسی اثر ترکیب‌های ضد تنش بر استقرار و بقای گیاهچه‌های کشت بافتی سیب‌زمینی در شرایط کشت مستقیم در مزرعه، آزمایشی در سال زراعی 1397 در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد به‌صورت کرت‌های خردشده در قالب طرح بلوک کامل تصادفی، با شش ترکیب ضد تنش (اسید آبسزیک 10 میکرو مولار، منو پتاسیم فسفات یک در هزار، سیلیکات پتاسیم 5/1 در هزار، آنتی استرس پولاد 5/1 در هزار، اسیدآمینه سه در هزار و شاهد) به‌عنوان کرت اصلی و دو رقم سیب‌زمینی (اگریا و فونتانه) به‌عنوان کرت فرعی در سه تکرار اجرا شد. نتایج نشان داد کاربرد سیلیکات پتاسیم باعث افزایش 40 درصدی در رقم اگریا و کاربرد منو پتاسیم فسفات در رقم فونتانه باعث افزایش 27 درصدی بقای گیاهچه نسبت به شاهد شد. رقم فونتانه تحت تأثیر تیمار منو پتاسیم فسفات با میانگین 10 غده در بوته و به‌طور متوسط هفت درصد غده بیشتر در بوته نسبت به اگریا تولید کرد. کاربرد سیلیکات پتاسیم سبب افزایش 59 درصدی عملکرد در رقم اگریا نسبت به شاهد گردید و در رقم فونتانه بیشترین عملکرد تحت تأثیر تیمار منو پتاسیم فسفات قرار گرفت که نسبت به شاهد 64 درصد عملکرد بیشتری داشت.

کلمات کلیدی

, اسید آبسزیک, منو پتاسیم فسفات, تعداد ریز غده, وزن ریز غده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1076740,
author = {نباتی, جعفر and اسکوئیان, آرمین and محمدی, محمد and یوسفی, افسانه and محبوبه میرمیران},
title = {بررسی اثر ترکیب‌های ضد تنش بر استقرار و بقای گیاهچه‌های کشت بافتی سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.) در شرایط کشت مستقیم در مزرعه},
booktitle = {ششمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران},
year = {2019},
location = {ايران},
keywords = {اسید آبسزیک، منو پتاسیم فسفات، تعداد ریز غده، وزن ریز غده},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر ترکیب‌های ضد تنش بر استقرار و بقای گیاهچه‌های کشت بافتی سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.) در شرایط کشت مستقیم در مزرعه
%A نباتی, جعفر
%A اسکوئیان, آرمین
%A محمدی, محمد
%A یوسفی, افسانه
%A محبوبه میرمیران
%J ششمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران
%D 2019

[Download]