زمین شناسی اقتصادی ایرن , 2018-09-05

عنوان : ( زمین شناسی، آلتراسیون ،کانی سازی، واقع در شمال خلیل آباد،خراسان رضوی،شمال شرق ایران )

نویسندگان: سعید خالقی , محمدرضا حیدریان شهری , سیداحمد مظاهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منطقه مورد مطالعه واقع در استان خراسان رضوی، 210 کیلومتری جنوب غربی شهرستان مشهد وهمچنین در 5 کیلومتری شمال شهرستان خلیل آباد،شمال شرق ایران قراردارد. ازلحاظ موقعیت ساختاری در زون تکنار قرار گرفته است، زون تکنار به صورت یک بالا آمدگی با راستایWSW-ENEدربخش شمالی بلوک لوت ودر جنوب زون سبزوار واقع شده است.مرز جنوبی این زون گسل درونه وحد شمالی آن گسل ریوش (تکنار) است. منطقه مورد مطالعه از لحاظ خصوصیات زمین شناسی، آلتراسیون، کانی سازی بخشی از پهنه ولکانو-پلوتونیک، خواف-کاشمر-بردسکن محسوب میشود.توده های نفوذی عمیق با ترکیب حدواسط گرانودیوریتی تا دیوریتی با آلتراسیون عمده پروپلتیک، به درون سنگ های آتشفشانی نظیر، ریولیت، داسیت و ریوداسیت نفوذ کرده است. آلتراسیون عمده، آرژلیکی و سیلیسی است.کانی سازی عمده صورت گرفته به صورت اولیه شامل: کانی سازی اولیه اسپکیولاریت و ثانویه مالاکیت، گوتیت، لیمونیت، ژاروسیت و هماتیت میباشد

کلمات کلیدی

, :تکنار, خلیل آباد, گرانوتوئید, اسپکیولاریت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1077123,
author = {خالقی, سعید and حیدریان شهری, محمدرضا and مظاهری, سیداحمد},
title = {زمین شناسی، آلتراسیون ،کانی سازی، واقع در شمال خلیل آباد،خراسان رضوی،شمال شرق ایران},
booktitle = {زمین شناسی اقتصادی ایرن},
year = {2018},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {:تکنار،خلیل آباد،گرانوتوئید،اسپکیولاریت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T زمین شناسی، آلتراسیون ،کانی سازی، واقع در شمال خلیل آباد،خراسان رضوی،شمال شرق ایران
%A خالقی, سعید
%A حیدریان شهری, محمدرضا
%A مظاهری, سیداحمد
%J زمین شناسی اقتصادی ایرن
%D 2018

[Download]