بیست و هفتمین کنفرانس مهندسی برق ایران , 2019-04-30

Title : ( Measurement Time Reduction in Compliance Assessment of Electromagnetic Field Levels )

Authors: ali rajabi mashhadi , mohammad mahdi mohammadi , Vahid Mohtashami ,

Access to full-text not allowed by authors

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

Keywords

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1077147,
author = {Rajabi Mashhadi, Ali and Mohammadi, Mohammad Mahdi and Mohtashami, Vahid},
title = {Measurement Time Reduction in Compliance Assessment of Electromagnetic Field Levels},
booktitle = {بیست و هفتمین کنفرانس مهندسی برق ایران},
year = {2019},
location = {یزد, IRAN},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Measurement Time Reduction in Compliance Assessment of Electromagnetic Field Levels
%A Rajabi Mashhadi, Ali
%A Mohammadi, Mohammad Mahdi
%A Mohtashami, Vahid
%J بیست و هفتمین کنفرانس مهندسی برق ایران
%D 2019

[Download]