زبانشناسی و گویش های خراسان, دوره (11), شماره (2), سال (2019-10) , صفحات (25-54)

عنوان : ( سنجش مهارت گوش کردن در محیط دانشگاه: بررسی موردی آزمون بسندگی فارسی در دانشگاه فردوسی مشهد )

نویسندگان: محسن رودمعجنی , بهزاد قنسولی , احسان قبول ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اهمیتِ برخورداری از توانمندی گوش کردن در زندگی دانشگاهی دانشجویان قابل انکار نیست. افراد برای انجام بسیاری از فعالیت های دانشگاهیشان نیازمند برخورداری از این مهارت هستند. از همین رو سنجش این توانمندی بخش بسیار مهمی از آزمون های بسندگی زبان فارسی را به خود اختصاص می‌دهد از جمله آزمون زبان فارسی دانشگاه فردوسی مشهد که به عنوان معیاری برای سنجش دانشجویان غیرفارسی زبان برای ورود به دانشگاه‌های ایران، در برخی شهرهای ایران و عراق برگزار می گردد. در این پژوهش با کمک مدل آماری رش، به بررسی بخش گوش کردن این آزمون پرداختیم. نتایج نشان داد که پایایی آزمون 66/0 است که برای یک آزمون سرنوشت ساز میزان پایینی به حساب می آید. همچنین نقشة رایت بیانگر این نکته بود که سؤالات آزمون عمدتاً در سطح زبان آموزان متوسط و یا ضعیف هستند. برای بهبود کیفیت پایایی آزمون پیشنهاد می شود که در طراحی آزمون از انواع دیگر متون مانند مشاوره ها و گفتگوها نیز استفاده شود. از نظر نوع مطابقت، سؤالات آزمون عمدتاً از نوع محل یابی و یا سلسه ای هستند، قرار گرفتن تعداد بیشتری پرسش از نوع ترکیبی و تولیدی می تواند به سخت تر شدن سؤالات بیانجامد. به طور کلی آزمون بسندگی زبان فارسی فردوسی بیشتر به سنجش توانمندی تشخیص واژگان کلیدی و درک جزئیات متن می پردازد. درک کارکرد ارتباطی پاره گفتارها، نتیجه گیریکردن برمبنای رابطة بین عناصر موجود در متن، پیونددادن اطّلاعات یک متن شنیداری و یک متن خواندن از جمله توانمندی های دیگر است که در این آزمون به آن ها پرداخته نشده است.

کلمات کلیدی

, شنجش, گوش کردن, آزمون بسندگی, دانشگاه فردوسی مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1077335,
author = {رودمعجنی, محسن and قنسولی, بهزاد and قبول, احسان},
title = {سنجش مهارت گوش کردن در محیط دانشگاه: بررسی موردی آزمون بسندگی فارسی در دانشگاه فردوسی مشهد},
journal = {زبانشناسی و گویش های خراسان},
year = {2019},
volume = {11},
number = {2},
month = {October},
issn = {2008-7233},
pages = {25--54},
numpages = {29},
keywords = {شنجش، گوش کردن، آزمون بسندگی، دانشگاه فردوسی مشهد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سنجش مهارت گوش کردن در محیط دانشگاه: بررسی موردی آزمون بسندگی فارسی در دانشگاه فردوسی مشهد
%A رودمعجنی, محسن
%A قنسولی, بهزاد
%A قبول, احسان
%J زبانشناسی و گویش های خراسان
%@ 2008-7233
%D 2019

[Download]